Forstyrrende og konfronterende klimakommunikasjon kan ta oss ut av komfortsonen. Kanskje kan den få oss til å finne nye og kreative løsninger på klimaproblemet. Illustrasjon: STANZA

Skal provosere fram klimaengasjement

Når du går i byen kan naturen «poppe opp» på uventede steder. Som et «lungetre» – et tre som puster. Forskningsprosjektet Nature in Your Face skal ta i bruk kunst for å vekke engasjement.

De fleste av oss har blitt vant til å høre at global oppvarming er blant de største utfordringene som verden står overfor. Samtidig kan temaet få oss til å føle oss maktesløse, og det er lett å tenke at vi har lite å stille opp med.

Forskning har vist at klimakommunikasjon som vekker følelsene våre, også kan motivere oss til å ta tak i våre egne vaner.    

I et nytt prosjekt skal forskere eksperimentere med forstyrrende og konfronterende klimakommunikasjon. Målet er å finne ut hvordan publikums følelsesmessige engasjement kan brukes til å skape konkrete, lokale løsninger  klima- og miljøutfordringer.  

Bilde av  Erica Löfström

– Vi vet at vi må gjør store, strukturelle endringer og bruke ressurser om igjen, sier  Erica Löfström. I Nature in Your Face skal forskere samarbeide med kunstnere og lokale aktører om å skape oppmerksomhet rundt fire utvalgte temaer: mobilitet, plastavfall, bolig og mat. Foto: privat

Vi håper å skape et engasjement som gjør at folk krever endring. Vi må igjen koble menneskene til økosystemet, sier Erica Löfström, forsker ved Institutt for psykologi, NTNU.   

Skal få deg til å åpne øynene 

Löfström leder, sammen med Christian Klöckner, forskningsprosjektet Nature in Your Face, som startet opp høsten 2020. 

Sentralt i prosjektet står en metode der konfrontasjon og provokasjon brukes for å skape engasjement som mobiliserer folk og stimulerer til nytenkning, debatt og strukturendring.   

Se for deg at det dukker opp «forstyrrende» kunstinstallasjoner i offentlige rom, og at naturen «popper opp» på uventede steder. Denne typen aktiviteter skal gi folk et nytt og kanskje annerledes syn  og forståelse av konsekvensene av klimaendringene.  

Først ute er en såkalt økovisualisering i form av et «lungetre»  et tre som puster, akkurat som en respirator som holder oss i live. Installasjonen skal visualisere informasjon om luftkvaliteten i 250 byer over hele verden, blant annet ved hjelp av lyd og lys. 

Treet vil dukke opp i Adressaparken i Trondheim senere i år. Men først skal installasjonen  testes ut  et arrangement om biologisk mangfold og grøntområder i et urbant miljø i London. Det er den britiske kunstneren STANZA som står bak installasjonen.  

Innovasjon og nye løsninger 

I Nature in Your Face skal forskere samarbeide med kunstnere og lokale aktører om å skape oppmerksomhet rundt fire utvalgte temaer. Disse er: mobilitet, plastavfall, bolig og mat. 

Eksperimentene skal gjennomføres på ulike steder i Norge: Trondheim, Kristiansund, Hamar og i Viken fylkeskommune.  

Bildet viser folk som plukker søppel i fjæra.

Hvordan bli kvitt plastsøppelet? Dale barneskole har deltatt på et pilotprosjekt og sett på løsninger. Foto: Erica Löfström

Først konfronteres publikum med en utfordring som må løses – for eksempel plastsøppel i havet. Deretter avgrenses problemstillingen, før det åpnes opp for at folk i fellesskap kan finne ulike tiltak som kan løse problemet. 

Et slikt tiltak kan for eksempel være lokale forbud mot plastposer. 

Til slutt må tiltakene prøves ut i lokalsamfunnet.  

Metodikken er allerede testet ut i Kristiansund, der elever ved en barneskole sammen har funnet ulike løsninger på den økende mengden plastavfall. 

Framgangsmåten skal hjelpe lokalsamfunn med å mobilisere folk og ressurser, og med å tilrettelegge for samarbeid mellom kommuner, innbyggere og lokalt næringsliv. Håpet er at den nye måten å tenke på, skal gi nye ideer og helt nye løsninger på konkrete utfordringer.  

– Vi må anerkjenne engasjementet som vekkes, og sørge for at ideene tas videre. Vi skal invitere innbyggerne til å eksperimentere, utforske og diskutere – sammen med kommuner, fagfolk og næringsliv, sier Löfström.