Bildet viser moden kvinne som trenger.
85.000 trøndere har blitt veid og har fått spørsmål om fysisk aktivitetsnivå opptil tre ganger fra 1984-2008. Forskning viser at de som er fysiske aktive nok, over tid klarer å holde en sunn kroppsvekt. Foto: Shutterstock, NTB

Enkelt treningsmål hjelper mot usunn vektøkning

Nok fysisk aktivitet kan forhindre vektøkning. Forskere har funnet en enkel målemetode som hjelper deg til å holde vekta eller bremse oppgangen. Den er gratis.

Ny forskning viser at det å være fysisk aktiv tilsvarende 100 PAI i uka kan motvirke overdreven vektøkning.

  • PAI står for «Personlig Aktivitets-Intelligens». Dette er et mål som viser hvor fysisk aktiv du er gjennom uka. Du kan måle PAI med mer eller mindre hvilken som helst klokke så lenge den måler puls.

Aktivitetsmålet er utviklet av NTNUs Cardiac Exercise Research Group under ledelse av professor Ulrik Wisløff ved NTNU.

Så hva tilsvarer 100 PAI?

100 PAI kan være så mangt.

  • Ett eksempel: 2x20 minutter med svært intensiv trening i løpet av ei uke = 100 PAI
  • Et annet eksempel: Ti timer rolig turgåing i løpet av ei uke = 100 PAI

Generelt sett kan vi si at 100 PAI i stor grad reflekterer treningsanbefalingene fra helsemyndighetene. Har du 75 minutter med høy intensitet, 300 minutter med moderat intensitet, eller en kombinasjon som gir en tilsvarende mengde trening med høy og moderat intensitet i løpet av ei uke, når du i de fleste tilfeller 100 PAI.

– Tidligere har vi funnet at 100 PAI i uka kan gi oss et lengre og sunnere liv uten hjerte- og karsykdommer. Den nye studien vår viser at PAI også kan hjelpe folk til å holde en sunn kroppsvekt, sier forsker Javaid Nauman ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU og College of Medicine and Health Sciences, UAE University, UAE.

Nauman er en av forskerne bak en ny artikkel i Lancet Regional Health Europe. Studien inkluderer flere enn 85.000 friske nordmenn som er fulgt opp gjennom mer enn 20 år.

Vektøkning. Bildet viser en familie som trener.

PAI måler perioder med hjerterytme over hvilenivå. 100 PAI er nok i løpet av en uke for å unngå unødvendig vektøkning. Foto: Shutterstock, NTB

«Personlig Aktivitets-Intelligens»

PAI måler all fysisk aktivitet som gjør at hjerterytmen øker over et visst nivå. Jo høyere puls, dess raskere tjener du PAI-poeng.

PAI-algoritmen kalkulerer en ukentlig score basert på din personlige profil og variasjoner i hjerterytmen gjennom perioden. PAI-scoren kan for eksempel lett måles med gratisappen PAI Health for både iPhone og Android.

Mindre vektøkning med 100 PAI

Den nye studien henter data fra den store studien HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag. Dette er en av de største og mest langvarige helseundersøkelsene i verden. 240.000 trøndere har deltatt, flere siden starten i 1984.

85.000 av disse har blitt veid og har fått spørsmål om fysisk aktivitetsnivå opptil tre ganger frem til 2008.

I snitt økte kroppsvekten med rundt 8 kilo mellom 1984 og 2008. Det gjelder både kvinner og menn som var med begge ganger. Det er viktig å merke seg at vektøkningen var signifikant lavere blant dem som var fysisk aktive nok til å oppnå minst 100 ukentlige PAI gjennom perioden.

Men det er håp for dem av oss som ikke har vært like aktive hele livet. Studien viser at også de som ikke var fysisk aktive i 1980-årene, men som økte aktivitetsnivået i 1990-årene og på 2000-tallet, greide å unngå overdreven vektøkning.

Vektøkning. Bildet viser hund og eier som trener.

Det er fint å begynne tidlig, men du har god nytte av å bli fysisk aktiv sent i livet også. Foto: Shutterstock, NTB

Effektiv strategi

Overvekt og fedme er et stort helseproblem som hvert år bidrar til nær fem millioner dødsfall i verden.

– Vi vet allerede at fysisk aktivitet er en effektiv strategi for å minimalisere eller forhindre vektøkning hos voksne. Den nye studien, og tidligere PAI-studier, indikerer at PAI kan veilede folk sånn at de får nok fysisk aktivitet hver uke til å unngå helsefarene ved overdreven vektøkning, sier forsker Nauman.

Referanse: Sophie K. Kieffer, Javaid Nauman, Kari Syverud, Hege Selboskar, Stian Lydersen, Ulf Ekelund, Ulrik Wisløff. Association between Personal Activity Intelligence (PAI) and body weight in a population free from cardiovascular disease – The HUNT study. The Lancet Regional Health – Europe. Volume 5, June 2021, 100091. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100091