Mindre svovel i indisk bensin

I samarbeid med et indisk forskningsin-stitutt skal SINTEF utvikle billigere metoder for å redusere meng-den av svovelforbind-elser i bensin. Dette er en type forurensning som er spesielt følbar i et tettbefolket land som India.

Forbrenning av bensin gir utslipp av svovelforbindelser som bidrar til sur nedbør og smog. Samtidig reduserer det ytelsen til bensinmotoren. I dag er øvre grense for svovel i bensin 150 ppm (parts per million), men fra 2005 blir den senket til 50 ppm. For å nå dette målet har Avdeling for olje- og gassforedling ved SINTEF Kjemi startet et flerårig samarbeid med Indian Institute of Petroleum (IIP) i Dehradun i et indisk-norsk program (INPIC). Programmet, som er finansiert av NORAD, skal spesielt arbeide med å redusere svovelinnholdet i bensin som er produsert ved hjelp av en metode som kalles katalytisk cracking (FCC), en veletablert prosess i raffinerier verden over.