NORAD

– Et headset kan forandre liv

Et headset og litt elektronikk kan være alt som skal til for at hørselshemmede Sharleen (9) kan få en utdannelse og et liv utenfor fattigdom. Nå får hun hjelp av norske forskere.

Varm Winther

Svein Winther (46) synes at Sintefs visjon «Teknologi for et bedre samfunn» bør eksporteres til Afrika.