Krafthjelp til India

Norske forskere gir «nødhjelp til kraftledninger i India. Det stadig økende energiforbruket har ført til store belastninger på landets kraftnett. Høyere strømpådrag fører til større nedheng av luftliner og i verste fall sammenbrudd, og øker risikoen for brann og skader på både infrastruktur og mennesker på bakken under. Men ved å bruke fiberoptikk som sensor overvåker nå SINTEFforskere kraftlinjenes temperaturutvikling og nedheng. Fiberoptikk påvirkes ikke av høyspenningsfelter, og p.g.a. lave tap kan en overvåke over lange avstander. Teknologien gjør det mulig å øke krafttransporten i nettet innenfor sikre marginer over store geografiske avstander.

Prosjektet er initiert av NORAD og foregår i samarbeid med det indiske forskningsinstituttet Central Glass & Ceramic Research Institute i Calcutta.