Flag of India

Unge eksperter til India

Alle masterstudenter ved NTNU deltar i det tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i team. Emnet er organisert i ulike «landsbyer». Til våren skal studentene i landsbyen «Elle melle – solcelle!» se på problemstillinger knyttet til solcelle-elektrifisering av landsbygda i India.

Det kan være å vurdere utvikling og vedlikehold av tekniske løsninger, lokal behovsavklaring og økonomiske spørsmål. Det kan også være aktuelt å kartlegge muligheter elektrifiseringen gir med hensyn til utdanning, helse og småskala næringsutvikling. Miljøverndepartementet og miljøkompetansesenteret Grid Arendal skal være eksterne samarbeidspartnere.