India

Babylykke til salgs

Surrogati er forbudt i Norge, og skaper debatt. Men surrogati er ikke et nytt fenomen. Det er til og med beskrevet i Bibelen.

Indias urbane framtid

India er på god vei til å bli verdens mest befolkede land, og er forventet å ha 1,6 milliarder innbyggere innen år 2050. Hvordan skal byplanleggere og myndigheter håndtere den enorme befolkningsveksten?

Bedre bensin for India

Norske forskere vil trekke svovelforbindelser ut av indisk bensin. Middelet er skreddersydde, porøse materialer i raffineriene.