Flag of India

Bedre energiutnyttelse i India

Tre prosjekter med norske og indiske partnere får 18 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Forskningstemaene spenner fra geotermisk energi og lagring av CO2 til bølgekraftverk. SINTEF leder to av prosjektene.

Det ene skal gjøre beregninger og laboratorieforsøk for å utnytte jordvarme bedre, få plass til mer lagret CO2 og få ut mer naturgass fra reservoarene. Det andre prosjektet skal ved hjelp av avanserte matematiske beregninger og laboratorieforsøk prøve å utnytte bølgeenergi i landet. Norges Geotekniske Institutt leder arbeidet med å vise hvordan geotermisk energi kan utnyttes i praksis og hvordan varme kan lagres under bakken.