Seksjon for naturhistorie

Mestersangerne

Fuglenes sang har mange funksjoner, men hovedoppgaven er å tiltrekke seg en partner. Her er noen av de flinkeste sangerne.

Potetplagen som endret verden

Plantesykdommen tørråte endret Europa og Amerika, og førte til massedød og folkeforflytning. Vi er ennå ikke kvitt den. Men hvor kom den fra?

Dette vil kresne damer ha

Hos fugler er det som regel hunnene som velger partner. Så hva er det egentlig damene ser etter?

Kunnskap skal berge naturgodene

Hvordan står det egentlig til med naturen vår? Hvordan kan vi spille på lag med naturen, istedenfor å forbruke den? Naturpanelet skal finne det ut.

Trøndertorvmose finnes bare i Nord-Trøndelag. Sphagnum troendelagicum er det latinske navnet.

Norge er en mosestormakt

Norge er et middels stort europeisk land i utstrekning, men har nær 1100 identifiserte mosearter. Det gjør oss til en stormakt på mose.

Eggene som vi ser inne i flerbørstemarken Scalibregma hanseni, viser at det er et fullvoksent individ. Det er til god hjelp når arten skal beskrives.

Oppdager stadig nye arter

Vet du hva du skal lete etter, kan du selv finne ubeskrevne arter på forholdsvis grunt vann langs norskekysten. Artene står nærmest i kø.

Siste finpuss

På NTNU Vitskapsmuseet har dei ei stor samling fuglar frå […]

Tema: Artenes forsvinnelse

Arter kommer, arter går. Slik har det vært siden tidenes morgen. Behøver vi stresse med å bevare mangfoldet?

Gemini.no logo

Salamanderkrigeren

Dag Dolmen sto på en stein i Dzhungaria og visste hva som lå under.