Bærekraft


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Byers ville vekst

Hvert år øker folketallet i verdens byer med 60 millioner mennesker. Hva gjør byplanleggerne da?

Gemini.no logo

Kraftrefseren

Energiforsker Audun Ruud håper at Norge snart får så hatten passer, av EU.

Trøste og bære

«Det er idioti å bruke matvarer som drivstoff. Matvareproduksjon forbruker dessuten mye fossil energi.»

Er miljøarbeid fredsskapende?

Klimaforkjemperen Al Gore mottar Nobels fredspris den 10. desember. Ny norsk forskning tyder på at det ikke er en sammenheng mellom miljøkrise og væpnet konflikt.

Gemini.no logo
KORTNYTT

Bioblindspor?

Flytende biodrivstoff er det motsatte av miljøvennlig, sier NTNU-forsker Rolf […]

Et lite stykke SVERIGE

Det ble verken Skogn eller Kårstø. Verdens første kraftverk med CO2-fangst blir svensk – og kommer midt på landsbygda i det tidligere DDR.

Bølgeforskningen sabotert

Professor emeritus Johannes Falnes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er […]