Kollektiv for eldre blir mer og mer populært

De neste 20 år blir det 250 000 flere mennesker i Norge som er over 80 år. Det kan gjøre noe med måten vi bor på. Eldre som deler på kjøkken og hage blir mer og mer populært.

Dette kommer frem i NTNUs podkastserie De store spørsmålene.

I denne podkastserien møter du i hver episode tre kunnskapsrike forskere som gir deg noen av svarene på de store spørsmålene som driver oss fremover.

Episoden som slippes i dag, handler om hvor skal vi bo når vi blir eldre og det er færre som kan passe på oss.

Hør episoden her.

Eldrebølgen.

– Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå å bruke helse og omsorgspersonell, før vi trenger det, mener Gunnar Bovim, professor og rådgiver ved NTNU. Foto: NTNU

– Hvert år siden Svartedøden har det trolig blitt flere og flere i arbeidsfør alder i Norge, sier Gunnar Bovim, professor og rådgiver ved NTNU. Han var leder for Helsepersonellkommisjonen som leverte sin rapport våren 2023.

Tallenes tale er krystallklar: 

De siste 20 årene ble det 40 000 flere nordmenn over 80 år.

De neste 20 årene blir det 250.000 flere over 80 år.

Små kommuner rammes mest og først 

– Det er de små kommunene som først får problemet, og de små kommunene som i størst grad får problemet. Jeg tror vi må erkjenne at når vi skal få dette til med lavere personellbruk, så må vi vurdere om vi skal flytte. Hvis jeg hadde bodd i en liten bygd, så måtte jeg kanskje finne meg i å flytte nærmere kommunesentrum sånn at ikke hjemmesykepleien må kjøre i 20 minutter bare for å treffe meg. Spesielt hvis jeg trenger fire eller åtte hjemmebesøk i døgnet, sier Bovim.

Ny teknologi kan frigi helsepersonell for ulike oppgaver, og gi eldre et bedre liv.

Norges første sanserom er på et sykehjem i Odda. De pårørende har levert inn bilder og filmer, og fortalt så mye de kan om livet til beboerne. I sanserommet kan de sammen se på og lytte til ting som vekker gode minner hos den demente.

Helseteknolog Arthur Serrano ved NTNU forteller at sanserom for eldre kan føre til mindre bruk av medisiner.

Mer populært å dele

Vindmøllebakken

Arkitekturprofessor Eli Støa ved NTNU trekker frem Vindmøllebakken i Stavanger som et godt boligkompleks med deling og felles arealer. Foto: Helen&Hard

Arkitekturprofessor Eli Støa ved NTNU har forsket på nye boformer, og tenkt mye på hva som er den ideelle måten å bo på når man blir eldre.

Hun forteller at boligkomplekser med deling av kjøkken og hage blir mer og mer populært.

– Jeg er redd for å bli sittende i eneboligen uten å kanskje kunne kjøre bil lenger, og uten å se noen andre enn noen få naboer som går forbi, men jeg vil gjerne bo et sted hvor jeg føler at jeg er en del av samfunnet. En leilighet er ikke uten videre en løsning. Det å sitte alene i en blokk og ikke kjenne naboen er ikke noe godt alternativ, sier Støa.

Våren 2023 åpnet Dronning Ingrids hage i Oslo. Hør mer om landsbyen for demente i episoden.

Du finner hele serien «De store spørsmålene» i appene der du lytter til podkast.

Tema for podkastepisodene som slippes i år er gutter og skole, sosiale medier og psykisk helse hos unge, miljøgifter og fruktbarhet, fremtidens eldreboliger og kjernekraft. 

Fremsidefoto: Helen&Hard