Ventilasjon er viktig for godt inneklima i et klasserom. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Dårlig skoleluft kan bekjempes uten økt energibruk

Det er fullt mulig å drifte ventilasjonsanlegg slik at de både gir godt inneklima og god energiøkonomi i skoler.

Undersøkelser blant lærere og elever viser at mange opplever dårlig inneklima og mener at dette går utover skolearbeidet. Anvisningen Ventilasjon i skoler beskriver hvordan ventilasjon skal utformes og brukes for å oppnå godt inneklima.  

– Resultater fra prosjektet Best Vent har vært nyttige for å forstå enda bedre hvordan behovsstyring av ventilasjon bør foregå, og denne forståelsen har vi tatt med når vi har utformet anvisningen, sier seniorforsker Sverre Holøs i SINTEF.  

Klager på tørr luft, støy og temperatur

Hensikten med anvisningen er å sikre drift av ventilasjonsanlegg som gir godt inneklima og god energiøkonomi i skoler. Klager på tørr og dårlig luft, støy og såkalt “dårlig termisk komfort”, altså trekk, eller for høy temperatur, er vanlig blant både elever og ansatte.

– Med riktig prosjekterte og utførte ventilasjonsanlegg har man mulighet til å oppnå god luftkvalitet uten unødig energibruk. Med dagens energipriser er det ekstra viktig å sikre at tiltak for energibesparelser i driften ikke går ut over inneklimaet for de mer enn 800 000 elevene og mer enn 150 000 ansatte i norske skoler, sier Holøs.

Anvisningen gir grundig informasjon om:

  • Hvilke lover og forskrifter som er relevante
  • Ulike ventilasjonssystemer som brukes i skoler
  • Prinsipper for ventilering av rom, og hva luftmengden bør styres etter
  • Termisk komfort i klasserom
  • Drift av ventilasjonsanlegg

Anvisningen kan brukes både ved nybygging, drift og rehabilitering.