ventilasjon

“Energi-slankekur” for shoppingsentre

Kjøpesentre er storforbrukere av energi, og sparepotensialet er betydelig. Forskere utvikler nå systemer som skal hjelpe senteret City Syd i Trondheim med å bli mer miljøvennlig.

Gemini.no logo

Ski og bil i samme fil

Planen var å skjerme bilistene for snø og rasfare. Så kom ideen om at tunnelen også kunne brukes om sommeren – av skiløpere!