Ski og bil i samme fil

Planen var å skjerme bilistene for snø og rasfare. Så kom ideen om at tunnelen også kunne brukes om sommeren – av skiløpere!

FINLAND FØRST UTE: Prosjektleder Dag Åsmund Bilstad som jobber med den kombinerte tunnelen på Vegglifjell, langer ut i verdens første skitunnel som ligger i finske Vuokatti. Foto: Ole John Hostvedt

FINLAND FØRST UTE: Prosjektleder Dag Åsmund Bilstad som jobber med den kombinerte tunnelen på Vegglifjell, langer ut i verdens første skitunnel som ligger i finske Vuokatti.
Foto: Ole John Hostvedt

På vinterstid er det ikke mulig å komme seg over fjellovergangen på 3 km mellom Veggli i Buskerud og Tinn i Telemark. Derfor vil de to berørte kommunene bygge en veitunnel for å holde ferdselsåren åpen og sikker for rasfare og snømengder.

Denne tunnelen vil være unødvendig å holde åpen for alminnelig trafikk i sommerhalvåret. På den tiden har fjellovergangen over Killingskar på 1100 m.o.h. både god standard og er av stor turistmessig verdi. Med dette i tankene har Numedalsutvikling IKS jobbet med å konkretisere ideen om at tunnelen kan brukes til skigåing på sommeren, og holdes kald med oppmagasinert kulde.

Kjølerør og vannsikring

ALTERNATIVT FORSLAG:  SINTEF Byggforsk har også foreslått design for en skitunnel parallelt med veitunnelen – som kan brukes hele året. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

ALTERNATIVT FORSLAG: SINTEF Byggforsk har også foreslått design for en skitunnel parallelt med veitunnelen – som kan brukes hele året.
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Forprosjektet har engasjert Invida AS som plankonsulent og faggruppen for Geologi og bergteknikk ved SINTEF Byggforsk for å videreutvikle konseptet for en kombinert vei- og skitunnel hvor 550 meter er tilrettelagt for skigåing. Det er også foreslått design for en skitunnel parallelt med veitunnelen – som kan brukes hele året – samt en skiskytterhall i berg. Ulike faggrupper i SINTEF har utført risikovurdering og vurderinger rundt ventilasjon og kjøling, mens Rambøll AS har bidratt med grunnundersøkelser, prosjektering og tegning.

– Det er fullt mulig å realisere ideen om en skitunnel som fryses ned ved hjelp av tunnelvifter som drar inn kald luft om vinteren og holdes kald hele sommeren, sier Kristin Hilde Holmøy ved SINTEF. – Den største utfordringen har vært kravet til luftfuktighet. Lufta skal ikke føles fuktig. For å få til dette, må det legges kjølerør under veibanen i de områdene hvor det skal være skigåing. For å holde bergoverflaten tørr, må det også monteres vannsikring som hindrer gjennomtrenging av vann og vanndamp.

Motsatt tenking

Veitunnelen er tenkt stengt for trafikk på vårparten når utetemperaturen går over -5 grader. Tunnelen stenges da med tre porter for at ikke varm luft skal strømme inn. Det lages et snølag i tunnelen, og kjølingen under settes i gang. Når skisesongen ute starter i oktober/november, stenges tunnelen for skigåere, snøen fjernes og tunnelen åpnes for trafikk.

Dag Åsmund Bilstad i Invida sier at man nå vil anbefale en mellomfase til å berede det endelige konseptet. – Ut fra SINTEFs anbefalinger vil vi jobbe videre med mulig finansiering og organisering, både for investeringen og drift. budsjett. Tanken om en skitunnel er fortsatt like aktuell, men drøftingene videre vil ta tid og skje i samråd med grunneiere/utbyggere, kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen.

 

Åse Dragland