Termiske «mannekenger»

Disse svarte sylindrene er brukt til å teste utformingen av ventilasjonssystemet i den nye Operaen. Det er SINTEF Byggforsk som på oppdrag fra Statsbygg har foretatt en laboratorietest av ventilasjonsløsningen i den store salen i Operabygget. Her befinner det seg nemlig ventiler bak stolene i salen, og det er viktig at denne tilførselen av luft ikke skaper trekk og ubehag rundt beina. De svarte sylindrene eller «termodukkene», har vært brukt i flere av Byggforsks fullskalaforsøk der man ønsker å simulere varmeavgivelse fra mennesker i et rom – som cellekontor, klasserom og auditorier. Hvert menneske avgir ca 100 watt varme, og sylindrene simulerer dette.