I den prisbelønte nærbutikken har SINTEF-forsker Armin Hafner valgt energiløsninger som ikke er hyllevare. Energimålinger skal nå legge grunnlaget for serieproduserte og billigere systemer som også andre dagligvarebutikker kan bruke. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Kapper strømforbruk med motorsag

En dagligvarebutikk i Trondheim klarer seg med nær to tredeler av energien som går med i andre kolonialer.

Den nybygde nærbutikken i bydelen Kroppanmarka i Trondheim ble innviet i fjor høst med hornmusikk og ministerbesøk. I vinter har dagligvarebutikken hatt et strømforbruk som er 30 prosent lavere enn i fire andre sammenliknbare butikker. Alle de undersøkte lokalene ligger i Midt-Norges hovedstad og har dermed til enhver tid hatt samme temperatur på utsida av veggene.

Energispareprisen

  • Gjennom Energispareprisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk.

 

  • Årets pris gikk til dagligvarebutikken Rema Kroppanmarka, representert ved Rema Eiendom og SINTEF Energi.

 

Nå er butikken tildelt Trondheim kommunes Energisparepris.

Hele energikjeden i nærbutikken er utformet gjennom et forskningsprosjekt, som seniorforsker Armin Hafner har ledet på vegne av SINTEF Energi. Han er overbevist om at butikken er den klart mest energieffektive i sitt slag her til lands.

Smart bruk av dagslys og spillvarme

– Jeg våger påstanden. Ingen annen norsk dagligvarebutikk i et frittliggende bygg er mer gjerrig på energien enn denne her, sier Hafner og peker innover i lyse lokaler som bugner av mat og andre nødvendighetsartikler.

Ifølge prosjektleder Hafner er butikkens lave energi-hunger et resultat av to strategier for effektiv energibruk:

  • Lysstyring. Et automatisk styringssystem slår av lysrør i taket når det er nok dagslys i lokalet. Fasader der det gjennomskinnelige isolasjonsmaterialet aerogel er utnyttet, sprer dagslyset effektivt innover i butikken. Bruken av dette materialet har også gjort det unødvendig å installere fordyrende systemer for solavskjerming.
  • Fullt integrert system for ventilasjon, kjøling og oppvarming.  Overskuddsvarme fra kjølemaskineriet mellomlagres i vanntanker, og varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og gulvvarme – når dette trengs. I tillegg er fire 170 meter dype energibrønner boret utenfor bygget. Disse gir tilgang til energi som kan brukes til kjøling og avfuktning av inneluft sommerstid, og til varmepumpedrift om vinteren. Direkte bruk av elektrisitet til oppvarming – en lite effektiv form for energibruk – vil ikke forekomme. 

“Cluet” er at vi tar vare på den varmen vi har og at vi bruker den fornuftig, sier Hafner.

Alt-tekst

Rema-sjef Ole Robert Reitan på besøk i maskinrommet for butikkjøling i den nybygde butikken, sammen med SINTEFs Armin Hafner. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Serieproduksjon neste

Energiløsningene er utformet gjennom kompetanseprosjektet Creativ, som støttes økonomisk av Forskningsrådet.

I prosjektet er Rema 1000 pluss leverandørselskapene Danfoss og Systemair med som næringslivspartnere. Arkitektkontoret Snøhetta har tegnet lokalet.

Ingen av de som har vært med på å realisere løsningen, legger skjul på at butikken er blitt dyrere enn vanlige nærbutikker. Nå skal vitenskapelige målinger av energibruken legge grunnlaget for serieproduserte og dermed billigere løsninger. Tanken er at utstyrs- og systemleverandører i neste omgang skal spre disse til andre butikker – i Norge og utlandet.