bygning design

Ventilasjon og belysning viktigst

SINTEF Byggforsk mener det blir avgjørende å ha en stram behovsstyring av oppvarming, ventilasjon, lys og utstyr i hus for å oppnå de høye energikravene framover. Det største potensialet vil ligge i ventilasjon og belysning, og på sikt vil det bli krav til behovsstyring av all energibruk, også i gamle bygg.