Bedre skoleluft

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra KS utarbeidet en enkel veileder som skal styrke skoleeiernes ansvar for det fysiske miljøet på skolen. Veilederen skal sette dem i stand til å analysere tilstanden ved egen skole, og å vurdere aktuelle tiltak.

Elevene selv er de nærmeste til å bedømme om det fysiske miljøet og inneklimaet er tilfredsstillende eller ikke. Derfor blir det blir tatt utgangspunkt i hvordan de opplever arbeidsmiljøet sitt. Rapporten inneholder en guide som omtaler hver faktor og peker på mulige utbedringstiltak. I tillegg finnes det utdypende bakgrunnsstoff om hver faktor, myndighetskrav og beskrivelse av sammenhengene mellom de ulike faktorene som samlet utgjør det fysiske miljøet ved en skole. Rapporten kan benyttes i hele grunnskolen og i videregående skoler. Metoden skal kunne benyttes for å kartlegge det fysiske miljøet i generelle undervisningsrom på forskjellige typer skoler, store skoler i sentrale strøk og små distriktskoler. Rapporten kan bestilles hos [email protected]