Diabetes. Bildet viser kvinne som får tatt blodtrykket av lege.
189 personer begynte da studien startet. Rundt 70 prosent fullførte. Mange av dem med svært godt resultat. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Langvarig oppfølging reduserer risikoen for diabetes

Sunnere levevaner og mer aktivitet reduserer risikoen for å utvikle type 2 diabetes. Mange velger likevel å ikke gjøre det, selv om det skal lite til.

Type 2 diabetes er en arvelig sykdom, men levevaner kan påvirke risikoen for at du får den. Overvekt på grunn av fet og kaloririk mat, gjerne i kombinasjon med lite aktivitet, øker risikoen betraktelig. Men selv å gå ned fem til 10 prosent i vekt kan minke risikoen, så det skal ikke mye til.

En ny studie ved Senter for fedmeforskning, St. Olavs Hospital og NTNU har fulgt folk i risikogruppen i fem år. Disse fikk blant annet tilbud om organisert fysisk aktivitet og kostholdskurs.

– Vi ser at oppfølging fra helsevesenet i norske kommuner over lang tid kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle diabetes 2 og gi folk bedre helse, sier forsker Ingrid Sørdal Følling ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Følling jobber ved Senter for Fedmeforskning, Kirurgisk Klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Resultatene er publisert i British Medical Journal.

Det hjelper å ta grep

350 millioner mennesker har diabetes type 2, rundt 270.000 av dem i Norge. Antallet med type 2 diabetes i Norge er omtrent doblet de siste 20 årene. I tillegg er 10 prosent av befolkningen i risiko for å utvikle diabetes type 2.

Den som er rammet har enten dårlig virkning av insulin, eller produserer lite eller ingenting av hormonet. Dette påvirker blodsukkeret og forstyrrer omsetningen av næringsstoffer som karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.

Men det hjelper ofte å ta grep, viser altså den nye forskningen. Endringer i levevaner kan nytte. Om du faktisk gjennomfører dem. Langvarig oppfølging må til.

Diabetes. Bildet viser mann på sykkeltur gjennom skogen.

Deltakerne i denne studien fikk tilbud om fysisk aktivitet og kostholdskurs i ett år, og ble fulgt opp med målinger over en lang periode. Det ser ut til å hjelpe. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Ga resultater for mange

Alle deltakerne i studien hadde en BMI på 25 eller høyere. Dette tilsvarer overvekt eller mer. 189 personer begynte da studien startet. Rundt 70 prosent fullførte. Mange av dem med svært godt resultat.

– 65 personer var i den aller høyeste risikogruppen da de startet. Blant disse reduserte over 40 prosent, 27 personer, risikoen til middels i løpet av de fem årene, skryter forsker Følling.

Ni personer hadde allerede tegn på type 2 diabetes da de begynte. Hele seks av disse fikk redusert symptomene.

Annen forskning har vist at enkle livsstilsråd fra folk i helsevesenet ikke reduserer risikoen for å utvikle type 2 diabetes. Men deltakerne i denne studien fikk tilbud om fysisk aktivitet og kostholdskurs i ett år, og ble fulgt opp med målinger over en lang periode, i dette tilfellet hele fem år. Det ser ut til å virke mye bedre.

De yngste og tyngste droppet ut

Men 54 av deltakerne droppet ut i løpet av de fem årene. Dette tilsvarer over 30 prosent. Blant disse finner vi mange av de yngste, de med størst BMI og livvidde og høyest vekt.

Forskerne vet ikke hvorfor akkurat disse valgte å ikke gjennomføre. Det kan ha sosioøkonomiske årsaker, siden de som ikke møtte hadde lavere år med utdanning og var mindre i arbeid. Men en annen mulig forklaring er at treningene og kursene var lagt på dagtid, og at det var vanskeligere for de yngre å delta.

Tidligere erfaring viser at de som trenger tilbud for å endre levevaner mest, oftere er de som ikke møter på tilbudene, eller som dropper ut.

Referanse: Følling IS, Klöckner C, Devle MT, et al. Preventing type 2 diabetes, overweight and obesity in the Norwegian primary healthcare: a longitudinal design with 60 months follow-up results and a cross-sectional design with comparison of dropouts versus completers. BMJ Open 2022;12:e054841. doi: 10.1136/bmjopen-2021-054841