Deilig? Ja. Lurt? Neppe. Foto: Thinkstock

Dette kan være verre om du har diabetes

Hjertet må jobbe hardere i timene etter et usunt måltid, spesielt dersom du har type 2-diabetes.

DIABETES: Fast food består av mye sukker og fett, og etter et slikt måltid øker sukker- og fettinnholdet (glukose- og triglyseridnivåene) i blodet.

Den negative effekten var reversert etter fire timer hos de friske deltakerne, men varte lenger for diabetikerne. Foto: Thinkstock

Den negative effekten var reversert etter fire timer hos de friske deltakerne, men varte lenger for diabetikerne. Foto: Thinkstock

Tidligere studier har vist at blodårefunksjonen er svekket i perioden rett etter at du har spist usunn mat, men hvordan hjertet reagerer er mindre studert. Nå indikerer en studie fra Cardiac Exercise Research Group ved NTNU at ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og at den negative effekten er større for pasienter med type 2-diabetes enn for friske.

– Både de friske og deltakerne med diabetes opplevde endringer i den diastoliske hjertefunksjonen innen en halv time etter at de hadde spist. Endringene innebar blant annet at hjertet jobbet hardere for å fylle seg med blod i avslapningsfasen. Mens denne effekten var reversert etter fire timer hos de friske deltakerne, varte den lenger for diabetikerne, forklarer studiens førsteforfatter Siri Marte Hollekim-Strand.

Fremgangsmåte

Ti personer med type 2-diabetes og ti friske personer som var like gamle og hadde tilsvarende BMI som diabetikerne deltok i studien.

Ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og den negative effekten kan være større for pasienter med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og den negative effekten kan være større for pasienter med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Alle 20 spiste en hel mozzarella-pizza fra Dr. Oetker ved tre ulike anledninger: 16–18 timer etter at de hadde gjennomført enten ei treningsøkt med intensive 4×4-intervaller, ei treningsøkt med moderat intensitet eller ingen trening. Forskerne målte hjertefunksjonen til deltakerne med ultralyd både før treningsøkta og før måltidet, og deretter igjen etter 30 minutter, to timer og fire timer.

– Pumpearbeidet til hjertet økte også etter inntak av fast food, men her var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Om man hadde trent eller ikke hadde ingen innvirkning på resultatene, og det hadde heller ikke treningsintensiteten, sier Hollekim-Strand.

Lengre tid

Forskerne observerte også en midlertidig reduksjon i det systoliske blodtrykket to timer etter pizzamåltidet hos diabetes-pasientene, men ikke hos de friske deltakerne.

Forverring

  • Ultralydmålet e' indikerer hvor hardt hjertet må jobbe for å fylle hjertet med blod mellom to hjerteslag. Høyere e’ tyder altså på dårligere diastolisk hjertefunksjon.
  • Diabetikerne hadde omtrent 15 % høyere e’-verdier før måltidet.
  • Hos de friske økte e’ bare marginalt etter måltidet, og sank ned til normale verdier innen to timer.
  • Hos diabetikerne førte derimot pizzamåltidet til at e’ økte med omtrent 10 %, og verdiene hadde fortsatt ikke sunket tilbake til utgangspunktet etter fire timer.

Et plutselig fall i blodtrykket etter at man har spist er vanlig ved diabetes, og reduksjonen som ble sett i studien kan være et tidlig tegn på slik postprandial hypotensjon.

I motsetning til hos de friske var dessuten hvilepulsen til diabetikerne fortsatt økt fire timer etter måltidet. Blodsukkeret økte i begge gruppene, men brukte lenger tid på å synke igjen hos deltakerne med diabetes.

Triglyseridnivåene endret seg ikke forskjellig i de to gruppene, men var i utgangspunktet noe høyere hos diabetikerne. Kolesterolnivåene og nivåene av betennelsesmarkøren CRP endret seg ikke i noen av gruppene som følge av måltidet.

Siri Marte Hollekim-Strand. Foto: CERG

Siri Marte Hollekim-Strand. Foto: CERG

– Studien indikerer at fast food har større påvirkning på den diastoliske hjertefunksjonen dersom man har type 2-diabetes, sier Hollekim-Strand.

Hun og forskerkollegene spekulerer i at dette kan være et tidlig tegn på diastolisk dysfunksjon, som er en vanlig tilstand ved diabetes. De understreker at det er behov for flere studier som ser på den akutte effekten mat har på hjertefunksjonen ved type 2-diabetes, og hvordan trening eventuelt kan påvirke denne responsen.

Referanser:

Hollekim-Strand, S. M., Malmo, V., Follestad, T., Wisløff, U., & Ingul, C. B. (2015). Fast food increases postprandial cardiac workload in type 2 diabetes independent of pre-exercise: A pilot study. Nutrition journal, 14(1), 79.