Når venstre hjertekammer tømmes for blod gjør det en vridningsbevegelse, ikke ulikt det som skjer når man vrir opp en vaskeklut. Illustrasjon: NTNU

Trening retter svakhet i diabeteshjerter

Når hjertet tømmes for blod, vrir det seg som når en vaskeklut vris opp. Hos mange med diabetes vrir det seg tilbake igjen saktere enn hos friske. Men trening kan fikse problemet.

DIABETES: Rundt halvparten av alle som har type 2-diabetes har også diastolisk dysfunksjon, som på sikt kan utvikle seg til hjertesvikt.

Diastolisk dysfunksjon innebærer at hjertet har svekket evne til å slappe av og fylles med blod mellom to hjerteslag. Dermed vil hjertet ha mindre blod tilgjengelig for å pumpe ut i kroppen for hvert slag, og må jobbe hardere selv om pumpefunksjonen i seg selv kan være bevart. Resultatene presenteres hos Unikard.

Både moderat og intensiv trening gir diabetespasientene bedre hjertefunksjon. Illustrasjon: Thinkstock

Både moderat og intensiv trening gir diabetespasientene bedre hjertefunksjon. Illustrasjon: Thinkstock

– Svekket diastolisk hjertefunksjon kan reverseres, og funnene våre understreker effekten av trening for å forebygge hjerte- og karsykdom i denne gruppa pasienter, sier Siri Marte Hollekim-Strand, som er førsteforfatter av den nye studien og doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Hjertet vrir seg som en vaskeklut

Når venstre hjertekammer tømmes for blod gjør det en vridningsbevegelse, ikke ulikt det som skjer når man vrir opp en vaskeklut. Den nye studien viser at vridningen tilbake til utgangspunktet – såkalt untwist – skjer langsommere hos pasienter med type 2-diabetes og diastolisk dysfunksjon enn hos friske.

– Det lagres energi når hjertet vrir seg. Denne energien brukes når det vrir seg tilbake igjen, og gjør at blod suges inn i hjertet i den første delen av fasen mellom to hjerteslag, diastolen. Untwist rate er et spennende hjerteultralydmål som sannsynligvis har stor betydning for den tidlige diastoliske hjertefasen, sier lege og forsker Charlotte Björk Ingul ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, som er studiens sisteforfatter.

– Vår pilotstudie tyder altså på at trening kan normalisere en del av svekkelsene i hjertefunksjonen for denne pasientgruppa, supplerer Hollekim-Strand.

Både moderat og intensiv trening hjalp

Den ene gruppa trente hjemme med moderat intensitet etter dagens anbefalinger på en halv time hver dag, mens resten gjennomførte intensive 4x4-intervaller på tredemølle tre ganger i uka gjennom hele perioden. Foto: Thinkstock

Den ene gruppa trente hjemme med moderat intensitet etter dagens anbefalinger på en halv time hver dag, mens resten gjennomførte intensive 4×4-intervaller på tredemølle tre ganger i uka gjennom hele perioden. Foto: Thinkstock

Forskerne undersøkte twist av venstre ventrikkel ved hjelp av hjerteultralyd. Det viste seg at de fleste twist-målene ved hvile ikke var annerledes hos diabetespasientene enn hos 37 friske kontrollpersoner med tilnærmet samme alder, kjønnsfordeling og BMI som diabetesgruppa. Unntaket var målet «tid til maksimal untwist rate».

– Før treningsperioden var denne tilbakevridningen signifikant forsinket hos diabetespasientene, men etter tre måneder med trening var også dette målet det samme som hos kontrollpersonene uten diabetes, forklarer Hollekim-Strand.

De 37 diabetespasientene, som var fordelt tilfeldig på to treningsgrupper, trente i 12 uker. Den ene gruppa trente hjemme med moderat intensitet etter dagens anbefalinger på en halv time hver dag, mens resten gjennomførte intensive 4×4-intervaller på tredemølle tre ganger i uka gjennom hele perioden. Forbedringene i untwist rate var like store i begge de to treningsgruppene.

– Untwist rate kan bli en viktig markør for diastolisk hjertefunksjon i framtida, men det krever 3D-ultralyd med høy oppløsning som gjør at målemetoden blir bedre enn den er i dag. I dag må vi legge sammen mange forskjellige ultralydmål for diastolisk hjertefunksjon for å være sikre på at funksjonen er nedsatt, sier Charlotte Björk Ingul.

Referanser: Hollekim-Strand, S. M., Høydahl, S. F., Follestad, T., Dalen, H., Bjørgaas, M. R., Wisløff, U., & Ingul, C. B. (2016). Exercise Training Normalizes Timing of Left Ventricular Untwist Rate, but Not Peak Untwist Rate, in Individuals with Type 2 Diabetes and Diastolic Dysfunction: A Pilot Study. Journal of the American Society of Echocardiography. 3. mars 2016 (online)