Fant hormon som kan bli medisin mot diabetes

Diabetes er en av de raskest voksende sykdommene i verden. Hvert syvende sekund dør et menneske på grunn av diabetes. Nå kan ny og enkel medisin være i sikte.

DIABETES: Forskere ved NTNU og Oxford har gjort en banebrytende oppdagelse, og funnet et hormon som kan bli til effektiv medisin mot diabetes type 2.  En rapport fra WHO viser at i 1980 var det det 108 millioner voksne som hadde diabetes. I 2014 var tallet 422 millioner.

Hormon som reduserer appetitten

– Mange personer som er sykelig overvektige har også diagnosen diabetes type 2, sier Magnus Kringstad Olsen, doktorgradsstipendiat hos Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU.

Overvektskirurgi er den mest effektive form for vektnedgang hos sykelig overvektige. Pasientene har stor bedring og tilbakegang av diabetes etter operasjon. Mange forskere har lurt på hvorfor.

– Man har lenge trodd at tilbakegangen av type 2 diabetes etter overvektskirurgi har skjedd på grunn av økt produksjon av et GLP-1, et appetitt-reduserende hormon, sier Olsen.

Kan stimuleres til å bli medisin

Forskerne ved NTNU og Oxford har påvist er at det er PYY, et annet hormon, med mange av de samme egenskapene som forårsaker denne effekten.

På bakgrunn av dette funnet kan det bli mulig å bruke medikamenter som stimulerer til produksjon av det spesifikke hormonet for behandling av diabetes type 2.

Forskningen ved NTNU er ledet av professor Duan Chen, og i samarbeid med Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism ved universitet i Oxford.

Fakta: International Diabetes Federation, 2014.

Les artikkelen som er publisert i tidsskriftet Cell.