Avokado til salgs på marked
Dyrke avocado i Norge? Eller andre idéer, anyone? Tirsdag 11. mai fra 11:00 til 12:00 inviterer SINTEF og HighEFF til åpent webinar om overskuddsvarme i regi av Enerwe. Det blir også mulighet til å stille spørsmål. Illustrasjonsfoto: iStock

Har du en kreativ idé til bruk av overskuddsvarme?

Visste du at Norge har over 20 TWh overskuddsvarme, også kjent som spillvarme, fra norsk industri? Det tilsvarer omtrent 10 prosent av hele energiforbruket i Norge. Men energien kan brukes til mye smart.

Nå vil SINTEF ha flere gode idéer til utnyttelse av denne ressursen som i dag “går til kråka” i alt for stor grad.

– Overskuddsvarme er en enorm ressurs, sier Petter Røkke, forskningssjef i SINTEF og leder for forskningssenteret HighEFF. Å utnytte overskuddsvarmen er et viktig tiltak mot global oppvarming, og kan bidra til at vi skaper nye spennende arbeidsplasser i Norge.

Fra før har forskere foreslått å dyrke kortreist avokado på hjemmebane, eller tørke tare som kan binde store mengder CO2.

SINTEF og HighEFF inviterer derfor til et åpent webinar om temaet 11. mai i regi av EnerWe. Målet er å løfte fram nye kreative ideer til bruk av overskuddsvarme. Det blir også mulig å stille spørsmål til forskerne.

Meld deg på energidebatten her  (Gratis deltakelse.)

– I alle industriprosesser går noe energi tapt som varme. Norske metallprodusenter er flinke til å utnytte overskuddsvarme med temperatur over 250 grader, blant annet til kraftproduksjon, sier Røkke.

Men overskuddsvarme på under 250 grader Celsius er ikke like lett å utnytte. Noe går til fjernvarme. Men fordi metallindustrien ligger grisgrendt til, kan ikke all overskuddsvarme brukes slik. Har du altså gode ideer vil forskerne gjerne høre fra deg.

Spillvarme eller overskuddsvarme er spesielt aktuelt nå, siden Olje- og energidepartementet nylig sendte ut Energiloven til høring, med forslag til endringer om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme.

I webinaret får du møte blant annet Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, Lars Andreas Lunde, statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ellen Myrvold fra Alcoa, Liv Freihow fra IKT-Norge, Håvard Moe fra Elkem og Jon Erling Fonneløp fra Energi Norge.

Les mer om spillvarme her: