fabrikkpipe

Spillvarmen skal utnyttes

I prosjektet Creativ (2009-2013) skal forskere utvikle ny teknologi for effektive varme- og kuldeprosesser og for å utnytte spillvarme fra industri. Resultatene vil kunne redusere norske klimagassutslipp med 30 prosent, og 25 prosent av Norges primære energiforbruk. Creativ vil også heve kunnskapsnivået på området gjennom å utdanne forskere på master-, PhD- og postdoknivå med kompetanse på effektiv energiutnyttelse. Prosjektansvarlig er SINTEF Energiforskning, som har med seg hele 23 industri- og Fou-partnere fra inn- og utland.