Internasjonalt prosjekt for bærekraftig produksjon av bilbatteri til lav pris og med høy energitetthet basert på miljøvennlige prinsipper : Bildet viser en abstrakt mekanisk datahjerne
Mer miljøvennlige og mer effektive bilbatterier er målet for det tverrfaglige prosjektet HYDRA. Illustrasjonsfoto: iStock/kaptnali

Internasjonalt forskningssamarbeid skal gi oss neste generasjons elbilbatteri

Målet er bærekraftig produksjon av bilbatteri til lav pris og med høy energitetthet basert på miljøvennlige prinsipper. I tillegg skal prosjektet, som ledes av norske forskere, redusere behovet for kritiske råmaterialer i batterier med 85 prosent.

Prosjektet bærer navnet HYDRA og skal utvikle både nye materialer, nytt design på battericellene og nye produksjonsmetoder. Prosjektet har 12 partnere fra ulike land i Europa.

– Batteriene kalles “Generasjon 3b Li-ion batterier” og kombinerer høykapasitets anodematerialer med katodematerialer som tåler høy spenning.  Det vil gjøre batteriene mer effektive, men også lettere, sier prosjektleder Simon Clark i SINTEF.

Høy spenning og høy sikkerhet

En viktig del av prosjektet er altså å finne materialer som kan øke spenningen på batteriene, uten at dette reduserer sikkerheten. Det vil si at batterikjemien må studeres nøye slik at man finner den optimale koblingen av anodemateriale og katodemateriale samtidig som begge disse er kompatible med elektrolytten. Elektrolytten må kunne tåle høy spenning uten at den brytes ned, samtidig som brannsikkerheten må ivaretas.

Ser på hele verdikjeden

HYDRA-prosjektet består av partnere fra  hele verdikjeden i batteriproduksjonen. Prosjektet skal blant annet, jobbe med å fremstille miljøvennlige og kobolt-frie katoder produsert ved bruk av vann i stedet for dyre, helseskadelige løsemidler, som det også krever mer energi for å fjernes i en påvælgende tørkeprosess. Målet er at dette skal redusere behovet for kritiske råmaterialer med hele 85 prosent (Critical Raw Materials, CRMs) i batteriproduksjonen. En rekke industripartnere er involvert i prosjektet.

Prosjektet startet nylig og skal gå ut august 2024. Det har en ramme på 9,4 millioner Euro fiansiert gjennom EUs rammeprogram Horizon 2020 (grant nummer 875527).

Partnere er: SINTEF (koordinator), Université catholique de Louvain (UCLouvain), FAAM Research Center, The German Aerospace Center (DLR), National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies (ICSI) RM Valcea, Solvionic, Corvus Energy AS, Polytechnic University of Turin, Elkem ASA, Johnson Matthey plc, Uppsala University and The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA).