Idyll med ulemper: Tradisjonelt fiske medfører både utslipp av eksos og motorstøy – noe som er en HMS-belastning for fiskerne. Her fiskes det med garn fra tresjarken "MK Bårskjær" i Henningsværstraumen. Foto: Hallvard Aasjord.

Bygger hybrid sjark

Det er ikke bare bilprodusentene som ser på hybride energiløsninger. Et norsk båtbyggeri satser nå på å bli verdens første leverandør av miljøvennlige fiskebåter.

Båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim er i gang med å bygge en hybrid fiskebåt i tett samarbeid med norske fiskere og SINTEF- forskere. Når den første sjarken står klar i oktober, skal den ifølge daglig leder i Selfa Arctic Erik Ianssen, være utstyrt med en batteridrevet el-motor.

– Utfordringene har til nå vært å finne batteri-løsninger som er robust og billig nok, forteller prosjektleder i SINTEF Jørn Eldby, men med dagens teknologi er dette gjennomførbart.

Så langt har SINTEF utført en rekke simuleringer av ulike driftsmønster for mindre fiskefartøy for å kartlegge fartøyenes kraftbehov. Beregningene viser at energiforbruket til og fra fiskefeltet utgjør 60-70 prosent av det totale forbruket under turen.

Økonomisk løsning

– Samtidig vet vi at tiden som brukes til og fra feltet bare utgjør en fjerdedel av tiden det fiskes. Målet har vært å dimensjonere batterikapasiteten slik at selve fisket kan gjøres uten at dieselmotoren er i gang. Dette reduserer slitasjen på motoren vesentlig, sammenlignet med en dieselmotor som går på tomgang under store deler av dagen, sier Eldby.

I tillegg har SINTEF gjort beregninger som viser kostnader og besparelser ved aktuelle hybride løsninger. Stadig billigere batterier, sammen med reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, forventes å veie opp mot noe høyere investeringskostnader i løpet av noen år.

– Vi ser en framtid i hybride fiskebåter, både teknologisk og økonomisk. Under normale driftsforhold vil drivstoff-forbruket reduseres med over en tredjedel, sier Eldby.

Satser på sjarken

Det har altså gjort at båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim nå satser på å realisere ideen med å bygge en hybrid sjark i første omgang. Her er optimismen knyttet til hybrid-løsningen stor:

– Vi satser tungt på miljøvennlige båter, og merker at fiskerne selv er veldig interessert. Vi erfarer at både redere og bransjen generelt er interesserte i miljøvennlige båtkonsepter.  Bellona, som vi samarbeider med i flere prosjekter, har også gitt oss gode tilbakemeldinger. De ønsker denne typen båter velkommen, forteller Erik Iansen i Selfa.

Nå bygger de også en hybrid passasjerbåt med plass til 25-30 passasjerer. Denne må imidlertid ha en litt annen løsning fordi såpass mange passasjerer krever et enda letterere skrog.

Miljø og HMS

Tanken er at sjarken skal komme seg både til og fra fiskefeltet ved hjelp av el, men at diesel-motoren skal kobles inn etter behov. Når fisket er i gang, er det den elektriske motoren som skal sørge for driften.

Dette vil kunne få store positive miljø-følger fordi det vil bidra til å reduserer CO2-utslippene i takt med det reduserte drivstoff-forbruket, men også fordi det vil gjøre arbeidsmiljøet til fiskerne bedre: Å fiske med en dunkende dieselmotor i timevis er krevende på grunn av både støy og forurensende eksos, mener SINTEF.

Lang levetid

Batteriene i at sjarken som nå er under bygging tåler  fra 4000 til 15 000 ladinger. Om en fisker er 150 dager i året på sjøen og båten lades hver gang, vil det gi 25 års levetid, som er samme levetid som en vanlig dieselmotor, ifølge SINTEF.

Motor-løsningen som er valgt i sjarken, er en såkalt serie-hybrid. Det betyr at 70-100 prosent av energien kommer fra batteriet, men at den støttes av en dieselmotor som står i enden av drivlinja.

– Dette vil gi båten energi selv om batteriene går tom, men har også en viktig funksjon med tanke på sikkerhet, forklarer Erik Ianssen i Selfa.

– Vi ser også et stort potensial for mindre hybride fartøyer innen havbruk og havneservice.  Her er ikke fordyrende back-up løsninger med diesel motor nødvendig i samme grad. Strøm tilgang finnes innen kort rekkevidde, noe som muliggjør rene og billigere batteriløsninger, sier Eldby i SINTEF.

Selfa har fått støtte til sine prosjekter fra både Transnova og FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens Forskingsfond).