Bildet viser forskere i laboratorium.
Forskere fant skadelige effekter av å kombinere flere behandlingsformer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fant ut hvorfor forsøk med kreftmedisiner går galt

Enkelte kreftmedisiner som dreper celler kan være skadelige om de kombineres med andre behandlingsmetoder.

En forskergruppe som undersøkte hvordan ulike kreftmedisiner kan drepe celler, har oppdaget at disse medisinene kan gjøre mer skade enn nytte når de kombineres med andre behandlingsformer.

De aktuelle medisinene kalles pan-Bcl-2 eller Bcl-XL-spesifikke inhibitorer. Forskerne ville vite mer om hvordan disse hjelper til med å drepe celler, og spesielt om hvordan de skader celler med ødelagt RNA, DNA eller proteiner.

De mistenkte at kjemiske og fysiske faktorer som ødelegger DNA, RNA eller proteiner i ellers friske celler, som strålebehandling ved kreft, også kan føre til at ellers friske celler dør om de eksponeres for pan-Bcl-2 eller Bcl-xL-spesifikke inhibitorer.

Ofte brukes kombinasjoner av medikamenter og andre behandlingsformer for å bekjempe kreft der enkeltmedikamenter ikke hjelper. Det viser seg at mistanken deres var rett.

Problemer ved kliniske tester

– Studien vår forklarer hvorfor kliniske tester med 31 medisiner i kombinasjon med Bcl-2-inhibitorer er avsluttet, trukket tilbake eller suspendert, sier professor Denis E.Kainov, hovedforfatter bak den nye studien som er publisert i MDPI Cancers.

Kainov identifiserte spesifikt forsøk med pan-Bcl-2-medikamentet Navitoclax pluss Bendamustine og Rituximab i pasienter med en bestemt form for lymfekreft. Dessuten Navitoclax og abirateronacetat med eller uten hydroksyklorokin i pasienter med en type prostatakreft.

– Vi mener at klinikere og pasienter må være oppmerksomme på negative effekter av bestemte medikamenter som Navitoclax, sier doktorgradskandidat Aleksandr Ianevski, førsteforfatter av studien. – Det vi fant ut kan redde liv og forbedre behandlingen av kreftpasienter.

Les også: Vil lure HIV-virus ut av gjemmestedene

Testet i rundormer

Forskerne testet ideene sine ved å utsette små, friske rundormer (C. elegans) for en substans som ødelegger DNA, i tillegg til en Bcl-xl-spesifikk inhibitor. Rundormene som ble behandlet med de to substansene døde raskere enn dem som bare ble gitt étt av stoffene eller ingen av dem.

Forskerne fant også en negativ virkning på reproduksjonen og utviklingen av rundormene som fikk kombinasjonen.

De testet i tillegg hvor giftig kombinasjonen var for friske celler fra mennesker, aper og hunder, og fant at behandlingen drepte alle cellene. En lignende test på syke celler viste at kombinasjonen også drepte disse. Men siden målet med en kreftbehandling er å drepe kreftcellene og la de friske cellene være i fred, er kombinasjonen ikke egnet.

Virusinfeksjoner kan være et problem

Når celler infiseres av virus, sender viruset sitt eget RNA eller DNA inn i cellen og gjør cellen om til en virusproduserende fabrikk.

Pan-Bcl-2 eller Bcl-xL-spesifikke inhibitorer kan også føre til at disse infiserte cellene dør.

Kainov sier at pan-Bcl-2 eller Bcl-xL-spesifikke inhibitorer kan ha en negativ effekt fordi kreftpasienter kan bli infisert av ulike former for virus, som herpes, koronavirus eller influensa.

Kilde: Ianevski, A.; Kulesskiy, E.; Krpina, K.; Lou, G.; Aman, Y.; Bugai, A.; Aasumets, K.; Akimov, Y.; Bulanova, D.; Gildemann, K.; Arutyunyan, A.F.; Susova, O.Y.; Zhuze, A.L.; Ji, P.; Wang, W.; Holien, T.; Bugge, M.; Zusinaite, E.; Oksenych, V.; Lysvand, H.; Gerhold, J.M.; Bjørås, M.; Johansen, P.; Waage, A.; Heckman, C.A.; Fang, E.F.; Kainov, D.E. Chemical, Physical and Biological Triggers of Evolutionary Conserved Bcl-xL-Mediated Apoptosis. Cancers 2020, 12, 1694.