Koronaviruset sprer seg, men effektive medisiner som kan gjøres tilgjengelig raskt kan allerede finnes. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Eksisterende medisiner kan fungere mot koronaviruset

Det finnes ingen effektiv kur mot koronaviruset. Å utvikle nye medisiner og vaksiner kan ta lang tid. Men eksisterende medisiner kan gi rask hjelp om nødvendig.

Antallet mennesker som er smittet av koronaviruset fortsetter å stige raskt. Rundt slutten av februar var 80.000 mennesker rammet.

Ingen vaksine eller kur er i sikte. Det betyr at legene ikke kan gjøre stort mer enn å gi lindrende behandling til de sykeste og håpe at de overlever infeksjonen.

Bruk medisiner som alt finnes

Men nå sier flere europeiske forskere at medisiner som allerede er godkjent kan være løsningen på hvordan vi skal behandle det nye viruset. Funnene er førpublisert i  International Journal of Infectious Diseases

– Vi kan bruke allerede eksisterende medisiner mot andre sykdommer enn de opprinnelig var ment for, mener seniorforfatter Denis Kainov. Han er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

For eksempel er teicoplanin, oritavancin, dalbavancin og monensin godkjente medisiner som hemmer korona- og andre virus i laboratoriet.

Medisiner mot koronaviruset

Disse medisinene kan kanskje hjelpe mot koronaviruset: 

[caption id="attachment_72556" align="aligncenter" width="409"] Flere eksisterende medisiner kan kanskje brukes mot covid-19.[/caption]

Kainov og medforfatterne sier at disse og andre grundig testede medisiner som kan behandle et bredt spekter av virus, i seg selv er gode kandidater til å behandle sykdommen. Spesielt siden det ikke finnes en egen behandling for det nye koronaviruset som Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt navnet SARS-CoV-2. Covid-19 er navnet på sykdommen det forårsaker.

Sparer penger og tid

WHO sier viruset kan gi milde symptomer som rennende nese, sår hals, hoste og feber. Det kan bli mer alvorlig for enkelte, og kan føre til lungebetennelse og pusteproblemer. Mer sjeldent kan sykdommen være dødelig. Eldre mennesker og folk som allerede har medisinske problemer som diabetes og hjertesykdom, ser ut til å ha større risiko for å bli svært syke av viruset.

Fordelen med å bruke medisiner som er bevist trygge for mennesker på nye måter er at alle at alle detaljene rundt utviklingen av medisinen allerede er kjent. Det gjelder alt fra den kjemiske syntesen og fremstillingsprosessen til informasjon om de ulike fasene av den kliniske testingen.

– Derfor kan ny bruk av klinisk godkjente, eller til og med mislykkede, medisiner mot virussykdommer gi oss nye muligheter. Det gjør det mer sannsynlig å få dem tilgjengelig på markedet, sammenlignet med å utvikle nye virusspesifikke medisiner og vaksiner. Det reduserer også kostnadene og tiden det tar å gjøre medisinene tilgjengelig, skriver forskerne i sin artikkel.

Fant 31 mulige medisiner

Forskerne gikk gjennom informasjon om ulike medisiner som brukes mot et bredt spektrum av virus. Disse medisinene kan brukes mot to eller flere virusfamilier.

De oppsummerte funnene for 120 medisiner som allerede har vist seg å være trygge å bruke for mennesker i en database, såkalte BSAA. Denne databasen er åpent tilgjengelig. 

Forskerne mener 31 av disse kanskje kan brukes i forebygging og behandling av CSARS-CoV-2. De fant også ut at kliniske undersøkelser nylig er satt i gang rundt fem mulige kandidater som kanskje kan brukes til dette.

– I fremtiden vil bredspektrumsmedisiner gi færre sykdomstilfeller og færre dødsfall fra virus og andre typer sykdommer verden over. Det vil gi flere leveår med god helse, øke livskvaliteten til infiserte pasienter og senke kostnadene ved å ta vare på pasientene, konkluderer forskerne.

Kilde: Andersen, P.I.; Ianevski, A.; Lysvand, H.; Vitkauskiene, A.; Oksenych, V.; Bjoras, M.; Telling, K.; Lutsar, I.; Dumpis, U.; Irie, Y.; Tenson, T.; Kantele, A.; Kainov, D.E. Discovery and Development of Safe-in-Man Broad-Spectrum Antiviral Agents. International Journal of Infectious Diseases. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.018