Verdens helseorganisasjon har bedt om bedre kontroll over virussykdommer. Testing av antivirale legemidler som er kjent for å være trygge hos mennesker, kan være en effektiv måte å utvikle bredspektrede medisiner. Illustrasjon: Colourbox

Én medisin mot flere virus

Bredspektrede antivirale legemidler virker mot flere virussykdommer. Å utvikle nye, kan være kostbart og tidkrevende. Derfor testes nå eksisterende medisiner for å se om de bekjemper flere infeksjoner.

Zikavirus. Ebolavirus. Influensa. SARS og MERS coronavirus. Virussykdommer er et økende problem, særlig i utviklingsland. Verdens helseorganisasjon ønsker mer kontroll over virussykdommer, men utviklingen av nye legemidler er utfordrende.

I jakten på nye bruksområder har en multinasjonal gruppe av forskere og klinikere gjennomgått alle antiviralia som er godkjente, eksperimentelle eller på forsøksstadiet og som har vist seg å være trygge for mennesker. Antiviralia er medikamenter som virker på virus.

Arbeidet ble ledet av førsteamanuensis Denis Kainov fra NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin. Resultatene er nettopp blitt publisert i Antiviral Research.

Ett stoff, ett virus er ikke nok

Antivirale legemidler og vaksiner er de kraftigste verktøyene vi har, for å bekjempe virussykdommer.

De fleste medisiner og vaksiner målrettes mot ett enkelt virus, og gir dermed en “ett medikament-ett-virus”-løsning.

Mennesker står bak hester.

Mennesker i mindre utviklede land er ofte de første som påvirkes av nye virussykdommer, som for eksempel zikaviruset. Bredspektrede antivirale midler kan bidra til å redde liv. Foto: Nancy Bazilchuk / NTNU

I motsetning til dette kan bredspektrede antivirale midler (BSA) dekke flere virus og genotyper og redusere sannsynligheten for utvikling av resistens.

Derfor kan enkelte BSA-er brukes til hurtig kontroll av nye eller medikamentresistente virusstammer, som førstelinjebehandling eller brukes forebyggende mot akutte virusinfeksjoner. De kan også brukes mot virale saminfeksjoner, der flere virus angriper samtidig. Dette gir mindre kompleks behandling.

55 forbindelser testet mot 8 virus

Forskningsgruppen identifiserte 59 forbindelser som allerede hadde vist seg å være trygge hos mennesker som målrettet behandling mot minst tre virussykdommer.

Forskerne testet deretter 55 av disse forbindelsene på åtte forskjellige virus, og fant at syv viste nye effekter mot HIV-1, Zika-virus og Rift Valley Fever.

– Å bruke disse forbindelsene i kampen mot flere virussykdommer kan spare ressurser og tid som trengs for utvikling av nye stoffer, forklarer Kainov.

Forskerne sier resultatene viser at eksisterende SSA-preparater kan brukes på andre virusinfeksjoner. Målet er å skape bredspektrede antivirale medikamenter, i likhet med de bredspektrede antibakterielle legemidlene som allerede finnes.

Bredspektrede antivirale midler

– Effektiv behandling med bredspektrede antivirale midler kan snart bli tilgjengelig, opplyser Aleksandr Ianevsky, førsteforfatter av studien og doktorand ved NTNU.

Dette avhenger av resultatene av flere prekliniske og kliniske studier. De mest effektive og skånsomme forbindelsene kan deretter bli brukt i behandlingen av flere virussykdommer.

– Vi håper at ikke bare bredspektret antibiotika, men også bredspektrede antivirale midler blir tilgjengelige i fremtiden, sier Magnar Bjørås, professor ved NTNUs institutt for klinisk og molekylær medisin.

– Disse stoffene kan brukes som førstelinjeterapi for å bekjempe nye og gjenoppståtte virale trusler. Dette gir bedre beredskap og beskytter befolkningen mot virale epidemier og pandemier.

Kilde: Aleksandr Ianevski, Eva Zusinaite, Suvi Kuivanen et al. Novel activities of safe-in-human broad-spectrum antiviral agents, Antiviral Research, Online 23. april 2018.