Påvirker de samme genene hvor mye du røyker og drikker? Foto: Colourbox

Har røykegener skylda for drikkingen også?

Gjør gener som kan få deg til å røyke mer, også at du drikker mer alkohol?

Noen røykere har gener som kan bidra til at de røyker mer enn andre gjør. Flere genvarianter er identifisert. Vi snakker om en genetisk indikator for røykeintensitet.

– Noen er genetisk disponert for å røyke litt mer enn andre, sier professor Johan Håkon Bjørngaard ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Genvariantene er ikke mer vanlige blant røykere enn andre. Men folk som først røyker, og som har disse genvariantene, røyker i snitt mer enn dem som ikke har dem.

Er det en direkte genetisk sammenheng mellom økt forbruk av røyk og alkohol? Foto: Colourbox

Årsaken kan for eksempel være at genvariantene endrer effekten av nikotin i kroppen. Genvariantene Bjørngaard og hans kolleger har undersøkt heter rs1051730 og rs16969968. Genet de sitter i, koder for en reseptor som nikotin kan binde seg til.

Men hva med alkoholbruk?

55 967 røykere undersøkt

– Er det slik at om du er genetisk disponert for å røyke mer, er du også disponert for å drikke mer alkohol, spør professor Bjørn Olav Åsvold ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi ved NTNU.

En forskergruppe fra England, Danmark og Norge bestemte seg for å finne ut av dette. Blant dem var folk fra NTNU og St. Olavs hospital.

De tok for seg tall fra fire store helsedatabaser, blant annet HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

55.967 røykere var med i de fire databasene. Resultatene er nå publisert i International Journal of Epidemiology.

Mendelsk randomisering

Fremgangsmåten er spesiell, siden forskerne ikke så direkte på sammenhengen mellom røyking og alkoholbruk.

Isteden har de sett på genene som en indikator for røykeatferd. Dette kalles «mendelsk randomisering».

Mendelsk randomisering er en slags naturens egen måte å drive forsøk på. Hvilke gener du arver fra mor eller far er tilfeldige. På den måten slipper du en del problematiske ting som ellers kunne virke inn på forskningsresultatene.

– NTNU er langt fremme i Norge når det gjelder å bruke denne metoden, samstemmer Bjørngaard og Åsvold.

Så hva fant de denne gang?

Nei, du kan ikke skylde på røykegenene når du drikker mye også. Årsakene er helt andre. Foto: Colourbox

Ikke disse genenes skyld

Forskergruppen finner en sammenheng mellom antall sigaretter folk røyker og antall alkoholenheter de får i seg i løpet av ei uke. Akkurat det var neppe en overraskelse for mange.

Men forskerne fant lite bevis for en direkte sammenheng mellom alkoholbruken og genvariantene rs1051730 eller rs16969968. Med andre ord: Resultatene tyder ikke på at mer røyking fører til mer alkoholbruk.

Tidligere rapporterte sammenhenger mellom røyking og alkohol er neppe direkte årsakssammenhenger, konkluderer forskerne.

Du kan altså ikke skylde på røykingen om du drikker mye. Andre forhold som er årsaker til både røyking og alkohol er trolig viktigere.

Kilde:

International Journal of Epidemiology. Is smoking heaviness causally associated with alcohol use? A Mendelian randomization study in four European cohorts. Taylor M., Rode L., Bjørngaard J., Taylor A.E., Bojesen S.E., Åsvold B.O., Gabrielsen M.E., Lewis G., Nordestgaard B.G., Romundstad P.R., Hickman M., Munafò M.R. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29509885