Kaffe og røyk. Den naturlige kombinasjonen for mange. Foto: Thinkstock

Røyk gir lyst på kaffe

En røyk gir deg lyst på kaffe etterpå. Enkelte har nok mistenkt dette. De får nå støtte av forskere.

RØYK OG KAFFE: En artikkel i New Scientist skriver om de nyeste forskningsfunnene som viser at sigaretter også kan få deg til å drikke koffeinholdige drikker etterpå.

New Scientist siterer Marcus Munafò ved University of Bristol, men førsteforfatter av studien er professor Johan Håkon Bjørngaard ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Ikke bare vane 

Noen vil vel si at dette er kjent allerede, men de har neppe gått vitenskapelig til verks. Selvsagt kan det være at nikotin og kaffe er mest knyttet til vaner, men det kan også ha fysiologiske og genetiske årsaker.

Kanskje endrer sigaretten forbrenningen din, slik at du forbruker mer av den kaffeinen du allerede har i kroppen. Da vil du gjerne ha påfyll etterpå.

Genvariant

Forskerne i Norge, Danmark og Storbritannia har undersøkt røyke- og drikkevanene til rundt 250.000 mennesker. Dette har de gjort ved å gå gjennom data i ulike databanker som gir detaljerte opplysninger om vaner og medisinske forhold som kan påvirke folks helse. De tok utgangspunkt i en genvariant som tidligere har vist seg å øke faren for høyt nikotinforbruk. Folk med denne genvarianten har også økt koffeinforbruk.

I Norge og Danmark var denne økningen stort sett knyttet til forbruk av kaffe. I Storbritannia økte også forbruket av te. Men akkurat dette har nok mest kulturelle årsaker.