Biometri og språkvitenskap kobles sammen for å gjøre det tryggere for barn og unge å chatte. Godt nettvett er uansett viktig. Illfoto: Colourbox

Teknologi som vil avsløre alder og kjønn i chatterom

Snart blir det vanskeligere å lyve om den du er i anonyme chatterom. Hva du skriver og hvordan du taster, forteller mye om hvem du faktisk er. Dette skal gjøre det tryggere å nettprate for barn og unge.

– Jeg kan utgi meg for å være en 12 år gammel jente på et anonymt chatteforum, men jeg er jo slettes ikke det, sier professor i biometri, Patrick Bours.

Patrick Bours og Dorothee Beermann, professor i språkvitenskap ved NTNU, samarbeider i et nytt prosjekt som kombinerer forskning fra biometri og språkvitenskap for å gjøre anonyme chatterom tryggere for barn.

Utgir seg for å være mindreårig

Antall anmeldte seksuallovbrudd mot barn øker.

Det er ikke sikkert det er en annen ung jente ditt barn chatter med. Det kan være en mann på 50 med dårlige hensikter. Illfoto: Colourbox

Det er ikke sikkert det er en annen ung jente ditt barn chatter med. Det kan være en mann på 50 – med dårlige hensikter. Illfoto: Colourbox

– Personer med en seksuell interesse for barn, vil oppsøke de arenaene der barn og unge ferdes, fastslår Laila Søndrol, leder på Seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos.

– Metoden varierer, men ofte lokker de barna til å sende seg utfordrende bilder eller film. I neste omgang bruker de bildene som utpressing for å få barna til å gå enda lenger.

– En annen metode er å utgi seg for å være en mindreårig selv for å skape et tillitsforhold, og at man kanskje først lenge etterpå tilkjennegir at man er en voksen.

Biometri og språkvitenskap gir sikrere resultater

NTNU-forskerne skal utvikle en teknologi som kan installeres i chatterom.

– Hvis analysen viser at brukere har vært uærlige når de har oppgitt alder og kjønn, så blir de stengt ute fra chatterommet eller overvåket til man er sikker. Med kilder og forskning fra både biometri og språkvitenskap, vil resultatet bli sikrere. Metoden vil ikke avsløre identiteten til brukerne, bare om de har vært oppriktige da de oppga brukerinformasjon, forteller Patrick Bours.

Personer med seksuell interesse for barn og unge, lokker dem ofte til å sende utfordrende bilder eler film. Deretter bruker de bildene som utpressing til å gå enda lenger. Illfoto: Colourbox

Personer med seksuell interesse for barn og unge, lokker dem ofte til å sende utfordrende bilder eler film. Deretter bruker de bildene som utpressing til å gå enda lenger. Illfoto: Colourbox

Hvis noen skriver med mange forkortelser kan det være en indikasjon på at den som skriver er ung. Voksne kan også skrive på denne måten, men vil trolig bruke mye lengre tid og da vil skriverytmen endre seg.

Hvordan vi skriver forteller mye om oss

Hvordan vi skriver en tekst er et biometrisk kjennetegn, det er unikt for hver enkelt av oss. Ved hjelp av tastaturgjenkjenning kan forskere identifisere kjønn, alder og humøret til en person. Det betyr at hvordan en person skriver kan registreres, og at vi etter en stund kan avgjøre om dette er et barn eller en voksen.

Språkvitenskapen analyserer hva vi skriver, og språkviterne kan ved hjelp av hva vi skriver også avgjøre kjønn og alder. Det er for eksempel en forskjell i måten menn og kvinner uttrykker seg i tekst.

– Kvinner bruker helst en inkluderende stil, mens menn som regel kommer mer direkte til poenget. Dette varierer selvfølgelig avhengig av alder og andre sosiale faktorer. Kvinners stil er ofte rikere på ord. Dessuten unnskylder menn og kvinner seg på ulike måter. Tenåringsjenter bruker ofte mange emojis mellom ordene. Gutter på samme alder erstatter gjerne ord med for eksempel tegnet for tommel opp.

Måten gutter og jenter, og yngre og eldre bruker emojs på, kan være med på å avgjøre om oppgitt kjønn og alder, stemmer. Illfoto: Colourbox

Måten gutter og jenter, og yngre og eldre bruker emojs på, kan være med på å avgjøre om oppgitt kjønn og alder, stemmer. Illfoto: Colourbox

– Samtaler på nettet har mange sider, og jo flere parametere vi har, jo sikrere blir vi i analysen. For språkvitenskapen er dette et spennende forskningsfelt, med språkform tett opp mot naturlig tale og med normer i stadig forandring, understreker Dorothee Beermann.

Språkvitenskap og tastaturgjenkjenning har aldri tidligere blitt kombinert i Norge.

Må likevel lære seg godt nettvett

– Dette høres ut som spennende forskning som absolutt kan trygge barn og unges hverdag på nett. Vi vet at det er et problem at barn og unge kan møte folk med uærlige hensikter på nett, og forskning og tiltak som kan gjøre nettet til et tryggere sted er spennende. Slike muligheter bør likevel ikke gå på bekostning av at barn lærer seg godt nettvett både på skole og hjemme, understreker Jonas Bjørkli, rådgiver i Barneombudet.

Utvikling av metoden

Forskningsprosjektet skal nå samle informasjon fra ulike grupper; menn, kvinner, barn og eldre. Tekster vil bli analysert med tastaturgjenkjenning og språkvitenskap på bakgrunn av at forskerne vet hvem som har skrevet den. Med nok datamateriale kan vi trinn for trinn utvikle metoden slik at vi kan analysere tekst der vi ikke vet kjønn og alder fra før.

Prosjektet består nå av de to professorene, en doktorgradsstipendiat og en postdoktor. De håper å utvide med flere master- og doktorgradsstudenter i løpet av kort tid. Målet er å ha konkrete resultater i løpet av våren 2019.