Mønsteret av blodårer i fingrene våre kan i fremtida bli brukt til identifisering, for eksempel ved grenseoverganger. Illustrasjon: Colourbox

Blodårene beviser at du er deg

Nå blir det vanskeligere å lure seg forbi passkontrollen. Forskere fant en måte å gjenkjenne folk på blodårene i fingrene. Det gir sikrere identifisering.

BIOMETRI: Måling av biometri, biologiske kjennetegn som for eksempel fingeravtrykk, iris i øyet eller ansiktstrekkene våre, er sentralt når forskere skal utvikle fremtidens sikkerhetsløsninger.

Forskere i NTNU i Gjøvik har nå utviklet en prototype på en sensor som skanner og registrerer både fingeravtrykk og blodgjennomstrømming i blodårer i fingeren. Prototypen er liten og anvendelig, og kan gi store endringer når det gjelder sikkerhet på flyplasser og grenseoverganger.  Foto: Kenneth Kalsnes

Forskere i NTNU i Gjøvik har utviklet en prototype på en sensor som skanner og registrerer både fingeravtrykk og blodgjennomstrømming i blodårer i fingeren. Prototypen er liten og anvendelig, og kan gi store endringer når det gjelder sikkerhet på flyplasser og grenseoverganger. Foto: Kenneth Kalsnes

På samme måte som fingeravtrykk er mønsteret av blodårer i fingrene unikt for nettopp deg. Dermed kan blodårene brukes til identifisering. Samtidig beviser blodgjennomstrømmingen at du er et ekte, levende menneske. Det vil stoppe svindlere som prøver å bruke falske fingeravtrykk til å komme seg forbi sikkerhetskontrollen.

Gummimaske og falskt pass

Jo flere faktorer vi bruker til identifisering, desto tryggere blir identifiseringsmetodene. I dag brukes to-trinns-identifisering med passbilde og fingeravtrykk for å identifisere reisende ved for eksempel flyplasser.

Felles for både ansikt og fingeravtrykk er at de relativt enkelt kan forfalskes – med gummimaske og plastfingeravtrykk utenpå egen finger.

– Forfalskede pass og masker er en måte å lure dagens identifiseringssystem på, det er enkelt og det skjer. Disse svindelforsøkene gjør at vi må utvikle metoder som kan forsikre oss om at alle er den de utgir seg for å være, og at de biologiske kjennetegnene vi måler er ekte, sier førsteamanuensis Raghavendra Ramachandra.

Han er tilknyttet Center for Cyber and Information Security ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU i Gjøvik.

Å sikre at det biologiske kjennetegnet – enten det er fingeravtrykk eller ansikt – ikke en forfalskning, kalles presentation attack detection på fagspråket. Ramachandra og kollegene har nå utviklet en prototype på en sensor som skanner og registrerer både fingeravtrykk og blodgjennomstrømming i blodårer i fingeren.

Utfordrende å forfalske blodårer

– Med multimodal biometri kan vi dobbeltsjekke at vi har riktig person, sier forsker Raghavendra Ramachandra. Foto: Kenneth Kalsnes

Identifisering av flere biometriske kjennetegn samtidig, slik sensoren registrerer både fingeravtrykk og blodåre, kalles multimodal biometri. Det gjør at vi kan dobbeltsjekke at vi har riktig person.

Samtidig er det krevende å sjekke mange kjennetegn manuelt. Med dagens metoder er det utfordrende å ta unna køene raskt nok når flere kjennetegn skal sjekkes på en gang. Dette foreslår Ramachandra en løsning på.

– Vi ser for oss en korridor hvor du slipper å stoppe og vente for å identifisere deg, men i stedet stryker fingeren raskt over sensoren. Den tar 80 bilder i sekundet, og kan raskt gjenkjenne og verifisere at fingeravtrykk og blodårer hører sammen, og at det strømmer blod gjennom fingeren. Vi utvikler algoritmer for at dette skal gå raskere og mer sømløst, forklarer Ramachandra.

– Siden det også sjekkes at fingeren har blodgjennomstrømming er sjansene for å komme gjennom med et falskt fingeravtrykk minimal. Å forfalske vener er veldig vanskelig, legger han til.