Premature med lav fødselsvekt har økt fare for beinskjørhet i voksen alder. Foto: Thinkstock

Små babyer får lettere beinskjørhet

Lav fødselsvekt gir høyere risiko for osteoporose senere i livet, særlig hvis du er født for tidlig. Målrettet trening og kostholdsråd kan gi bedre prognose.

BEINSKJØRHET: I løpet de siste ukene av svangerskapet overføres økte mengder kalsium til fosteret for å optimalisere beinutviklingen. Men hva skjer med skjelettet når et barn blir født for tidlig?

Svaret ser ut til å være at de for tidlig fødte barna får lavere beinmasse som voksne, sammenlignet med de som ble født til termin.

Å unngå beinskjørhet som gammel krever en livslang innsats. Spesielt hos barn med lav fødselsvekt. Foto: Thinkstock

Å unngå beinskjørhet som gammel krever en livslang innsats. Spesielt hos barn med lav fødselsvekt. Foto: Thinkstock

De som ble født til termin, men som var små i forhold til gestasjonsalder, hadde også lavere beinmasse, men dette kunne delvis forklares av at de i gjennomsnitt var lavere enn gjennomsnittet av befolkningen.

Gestasjonsalder er i denne sammenhengen alderen til barnet i uker, målt fra første dag i siste menstruasjonssyklus frem til dagen de blir født.

Osteoporose

Disse funnene er viktige fordi beinmassen er veldig avgjørende for fremtidig osteoporose, også kalt beinskjørhet.

– Få studier har til nå tatt for seg beinmassen hos voksne som ble født med lav fødselsvekt, og funnene er motstridende, sier Chandima Balasuriya, førsteforfatter av en ny studie.

Balasuriya er lege og stipendiat ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Studien vår viser at både de som er født for tidlig med en svært lav fødselsvekt, og de som ble født til termin, men var små da de ble født, hadde lavere beinmasse enn kontrollgruppen, som ble født til termin med normal vekt.

Studien ble gjennomført av Endokrinologi og beingruppen, ledet av NTNU-professor Unni Syversen. Den tok for seg 186 voksne som var 26 til 28 år gamle.

52 av deltakerne hadde svært lav fødselsvekt. De var gjennomsnittlig 1,2 kilo da de ble født og hadde en gjennomsnittlig gestasjonsalder på 29 uker.

59 av deltakerne ble født til termin, men var små for gestasjonsalder med en gjennomsnittlig fødselsvekt på like under 3 kilo. Forskerne hadde også en kontrollgruppe på 77 voksne som ble født til termin med normal vekt.

Da forskerne så på data fra de som ble født små til termin, fant de at gruppen hadde lavere beinmasse enn dem som ble født med normal vekt til termin. Illustrasjon: Thinkstock

Da forskerne så på data fra de som ble født små til termin, fant de at gruppen hadde lavere beinmasse enn dem som ble født med normal vekt til termin. Illustrasjon: Thinkstock

Målte flere faktorer

Det ble foretatt måling av beinmineralinnhold og tetthet i rygg, nakke, hofte og helkropp, og høyde og vekt ble målt. En rekke livsstilsfaktorer ble registrert, inklusive røyking, fysisk aktivitetsnivå, kalsium og vitamin D-inntak.

Da forskerne så på data fra de som ble født små til termin, fant de at gruppen hadde lavere beinmasse enn dem som ble født med normal vekt til termin. De var også kortere enn kontrollgruppen.

Når forskerne korrigerte beinmassemålingen for høyden i denne gruppen, fant de at lav beinmasse delvis skyldtes mindre kroppsstørrelse.

De som var født premature hadde også lavere kroppshøyde, men hos disse kunne ikke høyden forklare den lavere beinmassen. Dette innebærer økt risiko for osteoporose og brudd senere i livet.

Kan trene og spise rett

Den gode nyheten er at foreldre og leger kan bruke denne informasjonen til noe nyttig. Da kan de hjelpe barn med lav fødselsvekt til å bygge størst mulig beinmasse i oppveksten gjennom kosthold og mosjon.

– Barn med lav fødselsvekt bør gis en diett som er rik på kalsium, vitamin D og protein. Dette, i kombinasjon med trening som styrker beinbygningen, kan bidra til å redusere risikoen for beinbrudd senere i livet, sier Balasuriya.

Referanse: Influence of Prematurity and Low Birthweight on Peak Bone Mass. Chandima Balasuriya, Mats P. Mosti, Kari Anne I. Evensen, Ann-Mari Brubakk, Marit S. Indredavik, Berit Schei, Astrid Kamilla Stunes og Unni Syversen.  Poster presentation, 2016 European Congress of Endocrinology, Munich, Germany.