beinskjørhet

Små babyer får lettere beinskjørhet

Lav fødselsvekt gir høyere risiko for osteoporose senere i livet, særlig hvis du er født for tidlig. Målrettet trening og kostholdsråd kan gi bedre prognose.

Kvinner like sprø som før

Kunnskapen øker, og medikamentene blir bedre. Men eldre kvinner knekker lårhalsen like mye som før.