Lykkepiller kan øke risiko for beinskjørhet

400 000 nordmenn bruker i dag såkalte lykkepiller. Pillene kan gi varige skader på skjelettet.

tmpNz4LZ3_NoneMedikamentet fluoxetine (Prozac) er verdens mest solgte “lykkepille”. Den kan ha god virkning på psykiske plager. Men de fysiske bivirkningene er ikke like bra:

– Lykkepillen hemmer nemlig aktiviteten til de beinbyggende cellene. Samtidig øker den produksjonen av signalstoffer som stimulerer til økt nedbryting av beinmassen.

Det sier Björn I. Gustafsson, stipendiat ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital. Han har påvist denne medisinske sammenhengen ved cellestudier, som en del av sitt doktorgradsarbeid.

Gustafssons studie dreier seg bare om Prozac. Men andre lykkepiller virker på samme måte.

Endrer kjemi, bryter ned bein

Ved bruk av lykkepiller (også kalt SSRI-medikamenter) økes mengden serotonin lokalt i hjernen. Serotonin er et viktig signalstoff i hjernen. Mesteparten av kroppens serotonin produseres av bestemte celler i kroppens mage- og tarmsystem.

Økt mengde av serotonin i hjernen har positiv effekt på depresjoner og andre psykiske lidelser. Men lykkepiller påvirker også nivået og funksjon av serotonin i resten av kroppen.

Forskere fra Nederland – som Gustafsson samarbeider med – påviste først mottakere (reseptorer) for serotonin i bein. Dermed påviste de også at medikamenter som påvirker serotonin i kroppen, kan ha konsekvenser for beinmassen.

Fin balanse

Ved normal beindannelse i en menneskekropp er det balanse mellom de beinproduserende osteoblastene og beinnedbrytende osteoklastene. Lykkepillene ser ut til å forrykke denne balansen.

Forskerne har funnet ut at kroppens serotonin stimulerer osteoblastene slik at det foregår en sunn reproduksjon av beinceller. Dette kan være en av mekanismene som hindrer de fleste i å utvikle beinskjørhet.

Trolig permanente skader

Skader på skjelettet er generelt permanente. Det finnes ikke legemidler som kan reversere skader forårsaket av andre medikamenter. Man vet at lykkepiller “bygges inn” i beinmassen. Studier viser at mengden av pillens ulike substanser i kroppen øker lang tid etter at pasienten har sluttet med legemiddelet.

Barn på lykkepiller opplever hemmet vekst, noe som også er skjelettrelatert.

Helsebombe?

Nordmenn har i utgangspunktet en svært høy forekomst av beinskjørhet. Og nå tar i tillegg hele 400 000 av oss lykkepiller. Vi kan i verste fall sitte på en helsebombe, der forekomsten av beinskjørhet øker betraktelig i årene som kommer.

Det er ikke forsket på langtidsvirkninger for beinmassen av SSRI-medikamenter. Ingen vet ennå hvor store skader lykkepiller kan medføre, eller hvor mange som kan være i faresonen. Men forskere i Nederland og i USA arbeider nå med å framskaffe slike data.

Skader på hjerteklaffene

NTNU-forskningen har også påvist en sammenheng mellom serotonin i blodet og skader på hjerteklaffene. Dette kalles det carcinoide syndrom. Gustafsson viser for første gang at overproduksjon av serotonin er direkte årsak til at skade oppstår på hjerteklaffene.

Hjerteklaffene sørger for at blodet går den riktige veien gjennom hjertet, og skade på disse medfører hjertesvikt. Halvparten av alle med det carcinoide syndrom – hvis de ikke opereres – dør av denne skaden på hjertet.

Oppdagelsen vil ha stor betydning for utvikling av nye behandlingsformer.