Institutt for materialteknologi

Ny metode for å lagre sol og vind

Fornybar energi kan være vel og bra, men ofte trenger vi energien til andre tider enn når det blåser eller sola dukker frem. Energien må derfor lagres. En ny løsning er på vei.

Nytt superlaboratorium til Trondheim

Forskning på mineraler og materialer er viktig for det grønne skiftet. NTNU, NGU og SINTEF går sammen om å etablere et nasjonalt laboratorium for å forske på mineraler og materialer.

Lys framtid med alger

Algeskall er perfekt bygget for å utnytte alt sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller.

Fornybar konkurranse

Norsk miljøteknologi er i verdensklasse, problemet er at det satses på områder der vi ikke har konkurransefortrinn, mener ekspert på fornybar energi.

Biskopens mynt

Myntverkstaden i Nidaros er verdas best bevarte. No har forskarar rekonstruert heile myntslagingsprosessen.

Blyfri elektronikk

Ny metode gjør det mulig å unngå giftige, blyholdige stoffer i elektroniske artikler.

Gemini.no logo

En ny jernalder?

Teknologisk er det fullt mulig å lage jern uten å forurense. Det spørs bare hva vi er villig til å betale.

Trafikk
KORTNYTT

Lettere biler

NTNU-professor Lars Arnberg og forskningsleder Ragnvald Mathiesen ved SINTEF har […]

Gemini.no logo

Tettar hol med vatn

Ei spesiell vassblanding hindrar sand i å øydeleggje for oljeutvinning. Blandinga kan også nyttast til å tette veggar i tunnelar og stoppe erosjon.

Stålmannen

«Vi kan gjere lettmetall sterkt som superstål og formbart som mjukt bly. Dette er noko Noreg som nasjon kan leve av».