Dokument med dårlige økonomiske resultater

Grønne materialer

NY BEDRIFT: Cerpotech er en ung teknologibedrift med utspring fra NTNUs Institutt for materialteknologi. Bedriften arbeider i skjæringspunktet mellom nanoteknologi og materialteknologi, og utvikler materialer med helt spesielle egenskaper, som ennå ikke finnes på det kommersielle markedet, blant annet avanserte keramiske pulver. Materialene brukes i innovativ teknologi som brenselceller, katalytiske membraner og annen energirelatert teknologi.

Cerpotechs produkter anvendes i dag blant annet til å erstatte miljøskadelig bly i elektronikkindustrien, samt i materialer innen fornybar energi som brenselsceller. Bedriften har bygd opp en første produksjonslinje for småskalaproduksjon og leverer allerede til kunder i Europa og USA. I september vant Cerpotechs leder, Marte Aspnes, Technoports pris for ung innovasjon.