Det finnes mange myter rundt trening og morsmelk. Ny forskning tyder på at det er bra for barna at ammende kommer seg ut og gjerne drar på litt i motbakkene. Illfoto: Shutterstock

Trening hos ammende mødre gir barna nyttig hormon

Det er helt ok å trene når du ammer. Trener du med høy intensitet, utløses et hormon som er bra for barnets forbrenning og stoffskifte.

Det er rart med det. Selv om kvinner har ammet siden tidenes begynnelse, er det svært få vitenskapelig baserte svar på hva trening gjør med morsmelka.

I ulike nettforum for gravide og nybakte mødre er spørsmålene mange:

Kan morsmelk blir sur av trening? Hva skjer med morsmelka dersom man trener harde intervalløkter? Kan man miste melka av hard trening?

Amming: Bildet viser Trine Moholdt

Trine Moholdt. Foto: Karl Jørgen Martinsen

– Det finnes så mange myter rundt trening og morsmelk. Vi trenger rett og slett kunnskap, sier forsker Trine Moholdt ved NTNU.

Hun leder flere internasjonale forskningsprosjekt om hvordan trening kan forebygge og behandle livsstilssykdommer.

Vil begrense overvekt hos barn

I fjor fikk Moholdt 23,5 millioner kroner fra EU og NTNU for å finne ut om morsmelka blir ekstra sunn for babyen dersom mor trener.

– Det overordnede målet med forskningen vår er å finne ut om vi kan begrense utviklingen av overvekt hos barn, sier Moholdt.

Verdens helseorganisasjon beregnet i 2020 at 39 millioner barn under fem år var overvektige eller hadde fedme. De kom også frem til at forekomsten av overvekt og fedme blant barn og ungdom i alderen 5–19 år steg fra fire prosent i 1975 til 18 prosent i 2018.

Forskning viser at en mulig medvirkende årsak til den hurtige økningen av fedme hos barn er at ernæring tidlig i livet delvis bestemmer hvordan helsa blir senere i livet.

– Faktisk er perioden fra unnfangelse til to års alder ansett som den mest kritiske perioden for mulig utvikling av fedme senere i livet, sier Moholdt.

Viktig hormon

Nå har 20 nybakte mødre levert 240 prøver med morsmelk. Prøvene ble tatt før og på bestemte tidspunkt etter to treningsøkter, og sammenlignet med tilsvarende tidspunkt etter at deltakerne hadde vært i ro.

Amming: Illustrasjon av hormonet adiponectin.

Illustrasjon av hormonet adiponectin. Ill: Colourbox

Den første brikken i puslespillet er klar, og den handler om et hormon som heter adiponectin.

Akkurat dette hormonet regulerer kroppens forbrenning av næringsstoffer for å sikre energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

Hormonet kan sannsynligvis tas opp gjennom tarmen hos babyen, og dermed endre hvordan barnets forbrenning og stoffskifte foregår.

Lave nivåer av hormonet er forbundet med insulinresistens og diabetes type 2.

Bra for barnet

Studien til Moholdt viser at mødre som trente intervalltrening med høy intensitet fikk økte nivåer av dette hormonet i morsmelka etter treningsøkta.

Amming: Bildet viser Mads Holmen

Førsteforfatter i studien: Mads Holmen

Det er første gang at noen har undersøkt hvilken effekt trening har på akkurat dette hormonet i morsmelka.

– Hormonet skilles ut fra fettvev og går over i blodet, og mye av det som er i blodet går igjen over i melk. For oss er det ikke noe overraskende, men nå vet vi det, sier Moholdt.

Best effekt med hard trening

Studien viser at trening med moderat intensitet ikke hadde samme effekt på akkurat dette hormonet.

Amming: Bildet viser Guro Giskeødegård

Medforfatter i studien: Guro F. Giskeødegård

– Hard trening førte til høyere respons. Etter min mening trenger ikke nybakte mødre å bekymre seg for melkesyre i morsmelka. Det er ingen forskning som tilsier at dette er uheldig og melkesyre er energirik, sier Moholdt.

En av grunnene til at WHO anbefaler fullamming de første seks levemånedene er at barn som ammes har lavere sannsynlighet for overvekt og fedme sammenlignet med barn som får morsmelkserstatning.

Ny forskning viser imidlertid at sammensetningen i morsmelk varierer mellom mødre med høy og lav kroppsmasseindeks, og at forskjeller i morsmelksammensetningen kan spille en rolle i overføringen av fedme fra mor til barn.

– Vi har nå et første resultat av alt vi holder på med, og det vil komme masse etter hvert. Det kommer til å bli kjempespennende framover, sier Moholdt.

Referanse
Mads Holmen, Guro F. Giskeødegård, Trine Moholdt: High-intensity exercise increases breast milk adiponectin concentrations: a randomised cross-over study Frontiers, 18.desember 2023