Glassindustrien er energiintensiv. Hydrogen kan gjøre den grønnere. Illustrasjonsfoto/Shutterstock
Både glass- og aluminiumsindustrien smelter glass i ovner som avgir store klimagassutslipp. Foto: Shutterstock/Vera Larina

Hydrogen kan gjøre energikrevende industri utslippsfri

Både glass- og aluminiumsindustrien smelter glass i ovner med store klimagassutslipp. Å bytte naturgass med hydrogen kan fjerne klimagassutslippene og gi smartere produksjon, mener forskere.

Et nytt EU prosjekt, der SINTEF er en av partnerne, skal i løpet av fire år gjøre hydrogen til en løsning for disse industriene. 

Glassproduksjon er energikrevende med sine høye temperaturer og avgir både CO2-utslipp og andre skadelige utslipp som nitrogenoksid (NOx). Ovnene som brukes i industrien har hatt naturgass og elektrisitet som viktigste energikilde. De store glassovnene, som har en levetid på omtrent 12-15 år, vil ta tid å erstatte. Men glassindustrien må bli fullstendig karbonnøytral innen 2050, ifølge EU-kommisjonen.

For aluminiumsindustrien gjelder mye av det samme: Når aluminiumsprodukter blir til smeltes også glass i ovner som krever mye energi – med påfølgende klimagassutslipp. I dag slipper glass- og aluminiumsindustrien årlig ut ca. 21,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter bare i EU-landene. Derfor haster det å finne nye løsninger.

Men, det er flere muligheter for å erstatte fossile varmekilder med hydrogen langs hele verdikjeden:

Ifølge forskningsleder i SINTEF, Chiara Caccamo er et radikalt redesign og avanserte systemer for varmegjenvinning en løsning. Men dette ville gitt en maksimal økning i energieffektivitet på 10-15 prosent. Det er ikke nok til å oppfylle målet for avkarbonisering.

Fra CO2 til vann som utslipp

Her kommer hydrogen som energikilde inn. I stedet for naturgass kan vi bruke bærekraftig hydrogen, som vil bety at vi bare får vann og ikke CO2-utslipp når vi brenner gassen.

Sammen med europeiske industripartnere, vil det EU-finansierte prosjektet H2Glass utvikle en ny teknologiplattform for forbrenning av hydrogen hos glass- og aluminiumsprodusenter.

– Lykkes prosjektet vil det bli mulig å redusere utslipp i glass- og aluminiums-sektoren med ca. 80 prosent, sier Chiara Caccamo.

– Målet er å utvikle teknologiene som glassprodusentene trenger for å realisere målet om 100 prosent hydrogen-forbrenning i produksjonsanleggene, i tillegg til å sørge for nødvendig produksjonskvalitet og sikkerhet.

Teknologien som skal brukes  baseres på spesialutviklede ovns-systemer som gjør varmeoverføringen mer effektiv og reduserer utslippene. I tillegg skal fabrikkene tilpasses slik at de kan bruke både fossilt brensel og hydrogen.

 Løsningene skal deretter testes i fem pilotanlegg i i glass- og aluminiums-sektoren.

Hydrogen vil bli levert av en mobil elektrolyseenhet som er medfinansiert av de industrielle partnerne.

Skal se på det store bildet

Det er en stor jobb som skal gjøres: Forskerne skal analysere både miljømessige, tekno-økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av hydrogen-løsningene.

De skal også bruke såkalte «digitale tvillinger» for å optimalisere produksjonen, og legge til rette for at vedlikeholdet ivaretar sikkerheten i anlegget. I tillegg skal prosjektet se på alternativer for forsyning av hydrogen, samt levere økonomi- og livssyklus-analyser.

Prosjektet vil til slutt gi en rekke anbefalinger for beslutningstakere. Målet er at erfaringene gjør det mulig å overføre løsningen til andre energi-intensive industrier.

Om prosjektet H2Glass:

Det fireårige prosjektet H2Glass er finansiert under Horizon Europe - Digital, Industry and Space, tilskuddsavtale nr. 101092153.

SINTEF koordinerer prosjektet og bidrar med forskning sammen med NTNU. I tillegg deltar:

 • StAM SRL (Italia)
 • Steinbeis Innovation GGMBH (Tyskland)
 • We Plus SPA (Italia)
 • STARA Glass SPA (Italia)
 • Sterklarna Hrastnik Druzba Za Proizvproizvodjo Steklenih Izdelkov Doo (Slovenia)
 • Kemijski Institut (Slovenia)
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V (Tyskland)
 • Universitat Politecnica De Catalunya (Spania)
 • European Aluminium (Belgia)
 • Stazione Sperimentale Del Vetro Societa Consortile Per Azioni (Italia)
 • Vetrobalsamo SPA (Italia)
 • OCV Chambery International (Frankrike)
 • Zignago Vetro SPA (Italia)
 • Sener Ingenieria Y Sistemas AS (Spania)
 • I.B. Unigas S.P.A. (Italia)
 • Hydro Havrand AS (Norge)
 • The University of Nottingham (Storbritannia)
 • Aston University (Storbritannia)
 • Pilkington Technology Management LTD (Storbritannia)