klimateknologi

– Klimalovgivningen må bli mer bindende

Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet, ifølge Nils Røkke, forsker og direktør for bærekraft i SINTEF. Han ønsker en strengere klimapolitikk velkommen.

Veien videre fra Paris

Paris-avtalen er viktig for klimaet. For Norge og teknologihovedstaden Trondheim åpner den nye muligheter for verdiskaping.