– I samme skoleklasse kan det være så stor forskjell i modenhet mellom gutter og jenter at det utgjør flere år

Nesten en tredel av norske barn kan ikke lese etter første skoleår. 70 prosent av disse er gutter. Et NTNU-prosjekt på Island viser at det er fullt mulig å få både gutter og jenter til å lære å lese i første klasse.

Dette kommer frem i NTNUs podkastserie De store spørsmålene.

Gutter og skole.

– Det har utviklet seg store kjønnsforskjeller når det gjelder skoleresultater i grunnskolen, sier Camilla Stoltenberg som er avtroppende direktør ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

I denne podkastserien møter du i hver episode tre kunnskapsrike forskere som gir deg noen av svarene på de store spørsmålene som driver oss fremover. 

Å lese er nøkkelen til all annen læring. Flere gutter enn jenter sliter med å lære seg å lese. 

Gutter får mer spesialundervisning og dårligere karakterer enn jenter. Flere gutter dropper ut av videregående og færre gutter tar høyere utdanning.

Episoden som slippes i dag, handler om hvordan skal vi unngå at guttene blir skoletapere.

Hør episoden her.

Nesten alle klarte å lese

På Island driver NTNU et prosjekt hvor nøkkelen er individuell tilpassing, på barnas nivå.

Her klarte nesten alle førsteklassingene å lese i første klasse.

– Ingen forskjell mellom jenter og gutter, sier Hermundur Sigmundsson, professor i psykologi ved NTNU og mannen bak prosjektet på Island.

Lege Camilla Stoltenberg er avtroppende direktør i Folkehelseinstituttet. Hun ledet for noen år tilbake Stoltenbergutvalget som undersøkte kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

– I samme skoleklasse kan det være så stor forskjell i modenhet mellom gutter og jenter at det utgjør flere år. Det har utviklet seg store kjønnsforskjeller når det gjelder skoleresultater i grunnskolen, sier Stoltenberg. 

Ikke like muligheter for alle 

Skole og lesing.

Professor Hermundur Sigmundsson ved NTNU tester ut en ny skolehverdag på Island. Her er det mer individuell tilpasning, mer fysisk aktivitet og valgfag allerede fra første klasse. Foto: NTNU

Svake skoleprestasjoner får konsekvenser senere i livet.

Stoltenberg forteller at en økende andel menn ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og at en økende andel menn ikke får barn.

Sosiologiprofessor Terje Andreas Eikemo ved NTNU mener at norske barn ikke har like muligheter til å lykkes på skolen.

Du finner hele serien «De store spørsmålene» i appene der du lytter til podkast.

Tema for podkastepisodene som slippes i år er sosiale medier og psykisk helse hos unge, miljøgifter og fruktbarhet, fremtidens eldreboliger, kjernekraft og kunstig intelligens.