App mot migrene.
Studien ble gjennomført med at data fra 18 pasienter med migrene ble plottet inn i en maskinlæringsmodell. For å innhente data ble en migreneapp og fingersensor brukt. Foto: Nordic Brain Tech.

Brukte kunstig intelligens for å lage «værvarsel» for migrene

Studien er liten, men viser at det kan lages et værvarsel for hvordan migrene kan utvikle seg – et helt døgn av gangen.

Migrene er en hovedårsak for uførhet i alderen 15 -55 år. Flest kvinner rammes.  

 En hverdag med migrene er krevende.  

 Nesten alle som har migrene opplever funksjonsnedsettelse under et anfall. Et planlagt foredrag må avlyses. En arbeidsreise må utsettes. En kollega må på kort varsel steppe inn.  

Sykdommen er uforutsigbar, og usikkerheten om når et anfall kommer er forbundet med angst og ytterligere funksjonsnedsettelse.  

Prøver å lage værvarsel for flere døgn 

– For mange begynner symptomene 72 timer før et anfall, men tegnene kan samtidig være vanskelige å gjenkjenne, sier Anker Stubberud, lege og hodepineforsker ved NTNU.  

 Nå jobber han og kollegene med å utvikle et digital værvarsel for migrene.  

Målet vårt er pasienter skal få hjelp til å forutsi sannsynlighet for migrene med 80 prosent sikkerhet, og flere døgn frem i tid, sier Stubberud.  

Det er et stykke igjen dit, men et første viktig skritt på veien er nå tatt.  

 I en pilotstudie som er en slags test på om man er på rett vei, har forskerne utviklet en maskinlæringsmodell. De brukte data fra 18 pasienter som i et annet studie hadde loggført 388 hendelser i en dagbok for migrene.  

Dette ble plottet inn maskinlæringsmodellen. Resultatet var godkjent som en god start: Modellen traff med 60 prosent sannsynlighet. 

Lettere å planlegge dagen 

– Nå skal vi øke antall pasienter til 250 og plotte inn cirka 20 000 dager med hodepine. Det vil gi oss et solid grunnlag for et tredje skritt hvor vi skal bruke verktøyet på faktiske pasienter, sier Stubberud.  

 Han håper at et slikt verktøy på sikt kan være god støtte for legene når de skal ta beslutninger om hvilket behandlingsforløp som vil være best for en pasient.

– Det vil også hjelpe pasienter til å planlegge dagen sin bedre, og være nyttig i kombinasjon med hodepinedagbok og medisiner, sier Stubberud.  

Kilde: Anker Stubberud, Sigrid Hegna Ingvaldsen, Eiliv Brenner mfl. Forecasting migraine with machine learning based on mobile phone diary and wearable data, Sage Journals, DOI:  https://doi.org/10.1177/03331024231169244

Anker Stubberud er lege i Ålesund, forsker ved NTNU og jobber også for Nordic Brain Tech som utvikler appen og fingersensoren som ble brukt.