Såkalt trenging er en stor stressfaktor for makrellen og det påvirker kvaliteten på fangsten. Foto: Guro Møen Tveit

Makrellen blir blå når den er stresset

Det har forskere nå lykkes å bevise. Den nye kunnskapen vil gi oss bedre dyrevelferd under fangst, samtidig som kvaliteten på makrellen heves.

Når makrellen dør endrer den farge – fra grønn til blå. Etter å ha observert at levende makrell også kan være blå lurte en gruppe forskere på om dette skjer fordi fisken blir stresset. Det viste seg å stemme.

Vi har klart å vise at skinnfargen endrer seg når makrellen utsettes for høyt stress. Kunnskapen kan blant annet brukes til å ta vare på fiskens velferd og øke kvaliteten på fangsten, forteller SINTEF-forsker Guro Møen Tveit.

Viktig for fiskevelferden

Makrell fanges som regel ved hjelp av ringnot. Ringnotfiske foregår ved å «kaste» ut et digert nett på en slik måte at den omkranser en fiskestim. En vanlig ringnot er gjerne 800-900 meter lang og kan settes med en diameter på 140-150 meter. Et kast kan inneholde flere hundre tonn fisk. Her er det altså snakk om mange dyrs velferd og enorme verdier som står på spill. Det er derfor viktig å ha kontroll på prosessen. Ved å se når fisken er stresset vil man ved bruk av fremtidig teknologi kunne gjøre nyttige justeringer i fangstprosessen.

Vi ser for oss et overvåkningssystem i nota som kan hjelpe fiskerne å styre fangstprosessen. Fargeendringer hos makrell vil da, sammen med andre velferdsindikatorer som blant annet stimorganisering, fisketetthet og svømmeaktivitet, kunne bidra til enklere og bedre justeringer av fisket. Dette vil ivareta fiskens dyrevelferd, og videre gi best mulig kvalitet på fiskekjøttet, forteller Tveit.

Her fileteres makrell med naturlig, grønnaktig farge. Foto: Nofima

Stor fordel å kunne se stress

Det har lenge vært fokus på å finne måter å måle fiskens stress på ved observasjon – i motsetning til metodene som krever håndtering. 

Fisk har mange ulike indikatorer på stress og velferd. Noen av disse krever håndtering og vil være umulig å gjennomføre under en fangstprosess i ringnot. Et eksempel på dette er blodprøver. Mens andre er synlige og kan observeres, som fisketetthet og hvordan stimen beveger seg i nota. Nå kan vi altså også se det på fargen, sier Tveit.

Trengingsforsøk

For å vise at makrellen blir blå når den blir stresset gjennomførte SINTEF forsøk sammen med Havforskningsinstituttet ved deres anlegg på Austevoll.

Vi utsatte makrell for ulike grader av trenging – fra veldig lite til moderat og høy. Det viser seg at makrellen skifter farge først ved høy trenging over lengre tid, sier Tveit.

Forskningen er en del av det fullførte prosjektet «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» med mål om å få til en bedre fangstprosess for ringnottrålere.

Les mer om hvordan ringnotfiskere kan spare tid og øke verdien på fangsten

Slik har makrellens skinn endret til en blå farge etter å ha undergått stress. Foto: Guro Moen Tveit

Viktig beslutningshjelp

Å kunne bruke fargeendringene til å se om fisken er stresset vil bli ekstra viktig ved trenging under fangst i not. Både for å regulere trengingsgrad og tørking av nota.

Trenging er en stor stressfaktor for makrellen når nota hales inn. Så hvis man kan kjenne igjen stress og regulere fangsten deretter, vil det være bra både for overlevelse av fisk som eventuelt slippes fri, samt for kvaliteten på fangsten som ender opp hos forbruker. Dette vil definitivt bidra til økt bærekraft i fiskeriet, oppsummerer Tveit.