makrell

Snill mot sild

En ny ringnotsnurper suger sild og makrell skånsomt om bord.