Jason Hearst har fått ERC grant
Hva skjer når havet absorberer CO2? Det skal det forskes på i Strømningsteknisk laboratorium. Foto: Maren Agdestein, NTNU

ERC-stipend for å forstå opptak av CO2 i havet

Førsteamanuensis Jason Hearst ved NTNU er tildelt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Han skal undersøke hvordan turbulens virker inn på hvordan havet tar opp CO2.

Forsker Marius Korsnes ved NTNU mottar også ERC Starting Grant, for å utforske begrepet “sufficiency” – tilstrekkelighet – innenfor feltet urban, bærekraftig mat.

Jason Hearst får støtte for å undersøke hvordan opptak av karbondioksid (CO2) i havet påvirkes av turbulens både i atmosfæren og i havet.

– Vi vet at turbulens påvirker kontaktflaten mellom væske og gass, men fordi dette er så komplekst så kjenner vi ikke mekanismene som styrer denne prosessen eller hvordan de kobles til karbondioksid og oksygen, sier Hearst. Han arbeider ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU.

Laboratorium ved NTNU et viktig verktøy

Havet har lagret nesten 50 prosent menneskeskapt CO2. Hvordan turbulens spiller inn og bidrar til opptak av gassen i havet, skal det forskes på gjennom prosjektet som kalles GLITR. Det er Hearst som leder prosjektet.

Et av laboratoriene ved NTNU blir sentralt i forskningsprosjektet. I vannkanalen ved Strømningsteknisk laboratorium er det mulig å skreddersy eksperimenter for å gjenskape intensiteten og andre forhold ved den omtalte turbulensen.

 

GLITR-prosjektet vil pågå i fem år, og har et budsjett på 2,6 millioner euro.  Hearst har med seg tre ph.d.-kandidater og to postdoktorer i prosjektgruppen. 

Mer om ERC-grant

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.

ERC-stipendene deles i: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants.  

Til dags dato har ERC finansiert over 9500 toppforskere og over 50 000 postdoktorer, ph.d.-studenter og andre ansatte som jobber i sine forskerteam.

ERC streber etter å tiltrekke seg toppforskere fra hele verden for å komme til Europa. 

ERC ledes av et uavhengig styrende organ, Vitenskapsrådet.

ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet og fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.