Kina har endret matvanene de siste tiåra. Hvorfor? Foto: QiuJu Song / Shutterstock / NTB

ERC-stipend for mer bærekraft innenfor mat i Kina

Forsker Marius Korsnes ved NTNU er tildelt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Han skal utforske begrepet «sufficiency» – tilstrekkelighet –innenfor feltet urban, bærekraftig mat.

Førsteamanuensis Jason Hearst får også ERC Starting Grant, for å undersøke hvordan opptak av karbondioksid (CO2) i havet påvirkes av turbulens både i atmosfæren og i havet.

I Kina bor det 1,4 milliarder mennesker. De siste 30-40 åra har melk og kjøtt, særlig svin, blitt en mye større del av kinesernes meny.

– Jeg ønsker å forstå hvorfor og hvordan produksjon og forbruk av disse matvarene har vokst så raskt i Kina. Det vil gi kunnskap som kan benyttes til å endre og redusere og forbruket i framtida, sier Korsnes. Han er forsker ved Institutt for tverrfaglige studier, NTNU. Arbeidet hans gjøres i prosjektet A Middle Way? Probing Sufficiency through Meat and Milk in China.

Melk var tidligere «barbarisk» føde

Om lag en femtedel av verdens klimautslipp kommer fra landbruket. Mye skriver seg fra husdyr som benyttes til mat.

Bildet viser Marius Korsnes som har fått ERC starting grant

Marius Korsnes får 1,5 milioner Euro for å forske på “sufficiency”. Foto: Vibeke Ann Pettersen, NTNU

– Kjøtt har alltid var et høystatusprodukt i Kina. Melk derimot, er historisk sett ansett som “barbarisk” mat.

– Begge produktene ble knapt konsumert i kinesisk historie. Den økte populariteten de siste 40 årene blir ofte forklart med at det er forbrukernes egne preferanser som er endret. Dette må heller ses i sammheng med påvirkning fra innenlandske og internasjonale aktører, og den kinesiske regjeringens ønske å integrere begge produktene i kinesisk matpraksis, forteller Korsnes.

Midt mellom for lite og for mye

Det er nok mer vanlig å fokusere på hvoran man kan øke effektiviteten i matvareproduksjon. Prosjektet Midway tar en annen vei. Det vil heller utforske mulighetene for å redusere menneskelige påvirkninger på jordens biosfære, samtidig som den generelle velferden bevares. I prosjektet ønsker Korsnes å forske på konseptet sufficiency – hva det ligger i en ‘mellomvei’ mellom ‘for lite’ og ‘for mye’.

Det endelige målet til forskeren er å granske begrepet «sufficiency» teoretisk, utvikle det som et nyttig organisatorisk prinsipp som kan benyttes for å redusere forbruk. Kinas økning i kjøtt og melk er hans case i utforskningen av begrepet.

 Marius Korsnes får 1, 5 millioner Euro over fem år til prosjektet.

Mer om ERC-grant

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ble opprettet av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning. Hvert år finansierer ERC de aller beste, kreative forskerne for å drive prosjekter basert i Europa.

ERC-stipendene deles i: Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants.  

Til dags dato har ERC finansiert over 9500 toppforskere og over 50 000 postdoktorer, ph.d.-studenter og andre ansatte som jobber i sine forskerteam.

ERC streber etter å tiltrekke seg toppforskere fra hele verden for å komme til Europa. 

ERC ledes av et uavhengig styrende organ, Vitenskapsrådet.

ERC har vært en del av Horisont 2020-programmet og fortsetter som en del av rammeprogrammet Horisont Europa.