Hva er det som skjer i hjernen når vi oppfatter, tenker, lærer og husker? Mohn forskningssenter for hjernen vil kunne bidra til å komme nærmere svarene på disse vanskelige spørsmålene. Foto: Universitetet i Bergen

Åpner nytt forskningssenter for hjernen

Universitetet i Bergen og Kavli-instituttet ved NTNU går sammen om forskning på hjernen med støtte fra Trond Mohn Stiftelse.

– Dette blir en kraftfull satsing for å forstå viktige mekanismer i hjernen som vil kunne bidra til bedre pasientbehandling. Dette sier senterlederne professor Clive Bramham ved UiB og professor Edvard I. Moser ved Kavli-instituttet, NTNU.

«Mohn forskningssenter for hjernen» har som mål å identifisere kjerneprinsippene for hjerneplastisitet og dynamikk i de nevrale nettverkene i hjernen.

Forskning på plastisitet og dynamikk i hjernen vil hjelpe oss å finne svaret på hvordan hjernen gjør oss i stand til å oppfatte, tenke, lære og huske.

Hjerneplastisitet handler om hjernens iboende evne til å forandre seg, lære nye ting, og tilpasse seg endrede omgivelser og oppgaver. Plastisitet kan foregå på flere nivåer i hjernen, og kan måles som fysiske endringer i hjernestrukturen og som endrede egenskaper hos mennesket eller dyret.

Dynamikk i de nevrale nettverkene handler om å forstå hvordan ulike nivåer av hjernen fungerer i ulike situasjoner:

For eksempel kan man måle hvilke hjerneceller som snakker med hverandre og finne ut hvilke funksjoner disse cellene har. Man kan også avdekke hvilke områder av hjernen som snakker med hverandre, og hvordan de organiserer oppgavene på en måte som gjør at mennesket eller dyret blir i stand til å respondere hurtig og løse de mange ulike oppgavene og situasjonene som livet byr på.

Kunnskap om hvordan disse prinsippene utøves i hjernen, danner også grunnlaget for å forstå hva som skjer i hjernene hos mennesker som gradvis mister disse mentale evnene som følge av hjernesykdommer.

– Å forstå hjernen er en av de største utfordringene innen vitenskapen i dag, også med tanke på at en av tre europeere vil få et hjernerelatert problem eller sykdom i løpet av livet, sier Bramham og Moser. 

Trond Mohn stiftelse støtter initiativet med 25 millioner kroner, og vertsinstitusjonene med totalt 30 millioner kroner. Senteret vil ha en node i Bergen og en i Trondheim, under ledelse av professor Clive R. Bramham ved UiB, og professor Edvard I. Moser ved Kavli-instituttet, NTNU.

I tillegg til senterlederne vil Espen Hartveit (UiB), Cliff Kentros (Kavli-instituttet, NTNU), May-Britt Moser (Kavli-instituttet, NTNU),  Giulia Quattrocolo (Kavli-instituttet, NTNU), og Menno Witter (Kavli-instituttet, NTNU) lede delprosjekter ved senteret. Onsdag 13. oktober er det offisiell åpning av senteret i Bergen. 

Du kan lese mer om forskningssenteret på NTNU sine nettsider:
https://www.ntnu.edu/kavli/mohn-research-center-for-the-brain