K. G. Jebsens senteret skal forske på hvordan alzheimer oppstår i hjernen, og de tidlige stadiene i sykdomsutviklingen. På sikt er målet å utvikle en effektiv behandling mot sykdommen. Foto: Shutterstock/NTB

Senter ved NTNU skal lete etter behandling mot alzheimer

Alzheimer er en av de største truslene mot folkehelsen. Verden vet fortsatt lite om hva som forårsaker sykdommen, og ingenting om hvordan den kan stoppes. Ingen behandling finnes pr i dag. Det nyåpnede K. G. Jebsens senter for Alzheimers sykdom i Trondheim har som mål å gjøre det.

Planen er å sette nobelprisvinnende hjerneforskning ut i praksis. Professor Edvard Moser ved Kavli-instituttet ved NTNU skal lede senteret. Professor May-Britt Moser blir senterets nestleder.

Senteret skal forske på hvordan alzheimer oppstår i hjernen, og de tidlige stadiene i sykdomsutviklingen. På sikt er målet å utvikle en effektiv behandling mot sykdommen.

Bildet viser Edvard Moser og May-Britt Moser

Det nye senteret ledes av Edvard Moser. May-Britt Moser er nesteleder. Begge har vunnet nobelprisen for sin hjerneforskning. Foto: Ned Alley

Senterets aktiviteter spenner fra grunnforskning på rotter og mus – til klinisk forskning på mennesker.

Lærer om syke hjerner ved å forske på friske

Hvert trinn, fra laboratoriet til pasienten, kvalitetssikres med det som kalles translasjonsforskning. Her oversettes lovende grunnleggende forskningsresultater på sunne hjerner – til hjerner som har blitt rammet av Alzheimers sykdom. De viktigste funnene fra hjernesykdom hos mennesker, blir oversatt til dyremodeller for testing, før funn blir introdusert på nytt for mennesker.

Ved å samle forskere på tvers av fagområder, vil Jebsen-senteret etablere et nettverk av forskere for å fremme en sunn, vitenskapelig dialog og for å gi samfunnet kvalitetssikrede vitenskapelige fakta om Alzheimers sykdom og hjernen.

Senteret kobler universitet og sykehus sammen og knytter dem til fremtredende nasjonale og internasjonale partnere. Jebsen-forskere har tilgang til moderne teknologi fra forskningsinfrastrukturprogrammene NORBRAIN 2 og NORBRAIN 3.

Senteret ble muliggjort av en donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen på 22,5 millioner kroner.

Stiftelsens mål er bedre behandling for pasienter

Denne stiftelsen har som mål å gi støtte til ny og lovende forskning som til slutt kan føre til bedre behandlinger for pasienter. Stiftelsen har etablert tjueto K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning i samarbeid med norske universiteter og universitetssykehus.

Helse Midt-Norge har bidratt med 11,25 millioner kroner og NTNUs fakultet for medisin og helse med 5,63 millioner kroner.

Tirsdag 24.november ble senteråpningen og foredrag streamet over YouTube: