May-Britt Moser. Foto: Geir Mogen, NTNU

Kavli-forskere finner fartsceller i hjernen

En «Flintstones»-bil hjalp hjerneforskerne ved Kavliinstituttet til å finne fartscellene.

NTNUs nobelprisvinnere May-Britt and Edvard Moser fra Kavli Institute for Systems Neuroscience har igjen gjort oppsiktsvekkende funn.

De vekket stor internasjonal oppmerksomhet da de fant gittercellene, som virker som en slags indre GPS. Nå har de og kollegene Emilio Kropff og James Carmichael funnet hjernecellene som registrerer fart, som er en viktig del av informasjonen hjernen trenger for å orientere seg.

Funnet er publisert i Nature som kom ut 15. juli. Både Nature og Science skrev om funnet.

– Det er et stort fremskritt. Dette har vært den manglende puslespillbiten i vår forskning på stedsansen. Nå har vi funnet cellene som registrerer fart, sier Edvard Moser til Adresseavisen.

Moser-paret kartlegger hjerneaktivitet i spesialtrente rotter. For å studere fartscellene skapte forskerne en slags «Flintstones»-bil, en boks uten bunn der de plasserte rotte, og som tillot forskerne å kontrollere hvor fort rotta løper på en tredemølle.

– Fartscellene er som et slags speedometer. Aktiviteten i cellene øker når hastigheten rotta beveger seg med øker. Dette funnet er en vesentilg del av det indre kartet som vi har jobbet med de siste ti årene. Kartet er dynamisk og kan ikke oppdateres uten informasjon om fart. Funnet viser hvordan cellene i posisjoneringssystemet jobber sammen, sier Edvard Moser til Adresseavisen.

Selv om Nature-publikasjonen ble utgitt 15. juli, antydet forskerne tidlig at de ville komme med en ny, stor oppdagelse. Allerede i desember i fjor nevnte May-Britt Moser fartscellene i nobelforedraget.